Ajankohtaista

Sähkötekniikan opiskelijat ahkerimpia palautteen antajia

Sähkötekniikan opiskelijat ovat kunnostautuneet palautteen antajina, heidän antamansa palautteen määrä lukuvuonna 2008-2009 oli kasvanut edellisestä lukuvuodesta 30 prosentilla. Sähkötekniikan opiskelijat olivat palautteen mukaan tyytyväisiä saamaansa koulutukseen, ja muista osastoista poiketen opiskelijoiden tyytyväisyys oli edelleen kasvanut lukuvuoden edetessä.

Lupasimme saunaillan pikku purtavineen sen osaston opiskelijoille, jotka parantavat eniten vastausmääriään. Sähkötekniikan ryhmien keskuudesta arvottiin voittajaksi ST-4N. Onnea voittajille!

Sähkötekniikan osastonjohtajana lukuvuoden alussa aloittanut Vesa Verkkonen kertoo, että opiskelijoiden antamat palautteet on käyty läpi osastokokouksissa ja opettajat ovat keskusteluiden avulla yrittäneet löytää parannusta, mikäli palaute on antanut aihetta. Palautteita käsiteltiin myös osaston ja johdon yhteisessä johdon katselmuksessa, sekä osastonjohtajan ja opettajien välisissä kehityskeskusteluissa.

Osastokohtaiset opintojaksopalautteen yhteenvedot ja palautemäärät löytyvät intrasta http://intra.puv.fi/kehittaminen/tulokset/opiskelijapalaute/ .

Opintojaksopalaute on tärkeä opetuksen kehittämisen väline, jota antamalla opiskelijat vaikuttavat suoraan opintojaksojen sisältöön.

Lisätietoja:
Laatupäällikkö Tarja Kettunen, tarja.kettunen@puv.fi

Takaisin