Ajankohtaista

Robotiikkaseminaari tarjosi tietoa tuotannon automatisoinnista ja opiskelijaprojektista

Julkaistu 2011-06-09 12:32:52 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Suomen Robotiikkayhdistys järjestivät yhteistyössä robotiikka-aiheisen seminaarin 31.5.2011 Vaasassa.

Seminaarin ohjelma painottui robotin ja robottijärjestelmien hyödyntämiseen teknologiateollisuuden lukuisissa kohteissa kappaleenkäsittelystä hitsaukseen ja työstöön. Tavoitteena oli saada Vaasan seudun yrittäjät kiinnostumaan tuotannon automatisoinnista. Seminaarissa tuotiin monipuolisesti esille keinoja yritysten laadun parantamiseen, jouston lisäämiseen sekä tuotantokustannusten säästämistä varten.

VAMKin kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat Aapo Toikkanen ja Samu Mäkinen esittelivät seminaarissa Valukoneistus Oy:lle tekemänsä robotisointiprojektin, jonka he suunnittelivat ja tekivät osana Robotiikan projekti –opintojaksoa. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa jäysteenpoistosolu yrityksessä olevan käytetyn robotin ympärille. Projekti sisälsi kaikki robottisolun suunnitteluun liittyvät vaiheet robotin layout-suunnittelusta valmiiden ohjelmien ohjelmoimiseen. Lopputuloksena robotti saatiin tuottavaan työhön.

Projektioppimisesta on tullut yksi tärkeimmistä VAMKin konetekniikan osaston opetusmenetelmistä. Opiskelijat oppivat ja verkostoituvat tehdessään oikeita projekteja yrityksille. Lisäksi yritykset saavat tuotteiden lisäksi runsaasti osaamista ja tietotaitoa.

robotiikkaseminaari_web.jpg

Konetekniikan insinööriopiskelija Aapo Toikkanen ohjelmoi jäysteenpoistorobotti ”Wärtsilää”. Projektityön aikana opiskelijat suunnittelivat tarvittavat työkalut sekä tarttujan robotille.


Robotiikkayhdistys on robotiikan ammattilaisten järjestö, joka kokoaa Suomen asiantuntijat yhteen sekä toimii edellä näyttäjänä robotiikan saralla. Sen tavoitteena on levittää robottiautomaatiosta saatavia hyötyjä yritysten käyttöön sekä uusien sovellusten esilletuomista. Ohjelmaan kuuluu vuosittain yhteisten messumatkojen ja seminaarien järjestäminen.

 

Teksti ja kuva: Mika Billing

Takaisin