Ajankohtaista

Robotiikkakoulutuksesta eväitä tulevaan

Julkaistu 2014-05-09 09:48:12 EEST.

VAMKissa järjestettiin yhdeksän viikkoa kestänyt työvoimakoulutus, jossa opiskelijoita perehdytettiin teollisuusrobotin perusohjelmointiin, käyttöön ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Robotiikkakoulutus järjestettiin VAMKissa nyt toista kertaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

ryhmäkuva.jpg

Koulutuksen aikana opiskelijat saivat perustiedot robotiikan teoriasta, etäohjelmoinnista sekä tuotannon simuloinnista. Käytäntöä harjoiteltiin opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian roboteilla, lisäksi vierailtiin Co-Automationilla, Valukoneistus Oy:ssä, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa ja Wärtsilässä. Opiskelijat suorittivat myös itsenäisesti tehtäviä verkossa.

- Toivottavasti koulutus antoi eväitä tulevaan ja tietysti jatkossa työpaikan mahdollisimman monelle ammattilaiselle, lausui VAMKin konetekniikan lehtori Mika Billing Technobothniassa järjestetyssä päättäjäistilaisuudessa torstaina 8.5.

todistukset.jpg

Koulutuksen loputtua järjestettiin päättäjäistilaisuus, jossa kaikki kurssilaiset saivat osallistumistodistuksen.

kukitus.jpg

Kurssilaiset kiittelivät opettajia asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksesta. Myös opettajat Mika Billing (vas.) ja Osku Hirvonen kokivat kurssin antoisaksi ja kertoivat oppineensa kurssilaisilta paljon uutta.

Opetus ajan hermolla

Koulutuksessa oli mukana 21 osallistujaa, joista kolme työllistyi loppuvaiheessa. Pertti Erämaa hakeutui koulutukseen lopetettuaan yrittäjänä vuoden vaihteessa.

- Pyrin koulutukseen, jotta työllistyminen helpottuisi, mutta myös siksi, että halusin olla jossakin mukana, lähteä johonkin aamuisin ja ennen kaikkea: olla ihmisten kanssa, kertoo Erämaa.

Hän oli tyytyväinen erityisesti yritysvierailuihin, joiden myötä huomasi, kuinka hyvät yhteydet VAMKista on yrityselämään.

Erämaan mielestä Pohjanmaalla olisi tilaus robotointia ja ylipäätään tuotantoautomaatiota edistävälle toiminnalle.

- Robotteja voitaisiin käyttää enemmän esimerkiksi kalusteteollisuudessa, pohtii Erämaa.

Vaikka koulutus kesti vain yhdeksän viikkoa, olivat tunnelmat haikeat viimeisinä päivinä.

- Mukana oli eri tavoin lahjakkaita ihmisiä, joten voihan olla, että vielä jossakin vaiheessa kokoonnumme uudelleen yhteen ja perustamme jotain pysyvämpää, aprikoi Erämaa.

Eramaa.jpg

Pertti Erämaa oli tyytyväinen opettajien ja kurssilaisten väliseen yhteistyöhön. Myös VAMKin tiivis työelämäyhteistyö teki vaikutuksen.

Teksti ja kuvat: Eliina Salmela

Takaisin