Ajankohtaista

Resultatet av enkäten om bibliotekskundernas belåtenhet 2008

Yrkeshögskolornas riksomfattande enkät om bibliotekskundernas belåtenhet gjordes under våren 2008. Kunderna är enligt enkäten allt nöjdare med tjänsterna vid Vyh:s bibliotek.

På Vasa yrkeshögskolas enkät svarade 277 personer av vilka 177 var kunder vid Rådhusgatans bibliotek och 100 var kunder vid Wolffskavägens bibliotek. Av respondenterna var 84 % studenter, 13 % lärare, 2 % övrig personal och 1 % utomstående kunder.

Jämfört med enkäten som gjordes 2006 har man lyckats förbättra bibliotekstjänsterna som helhet. Mest beröm får bibliotekets läge och undervisningen i informationssökning som ansågs ha förbättra färdigheten att skaffa information. Kunderna var också belåtna med personalens vägledning samt deras förmåga att handleda. Informationen om tjänsterna bedömdes också vara tillräcklig.

De största utvecklingsområdena var lånematerialets tillräcklighet samt bibliotekets öppettider. Kunderna önskade också mer e-material och lätta instruktioner hur det skall användas.

Yh-bibliotekens enkät om kundernas belåtenhet utfördes för tredje gången. Tidigare har en motsvarande enkät gjorts 2004 och 2006. Sammanlagt inkom 11 618 svar.


Läs rapporten om kundernas belåtenhet med Vyh:s bibliotek här

Takaisin