Ajankohtaista

Rektor sökes

Vasa yrkeshögskola lediganslår tjänsten som

REKTOR

Rektors uppgift är att utveckla, leda och övervaka yrkeshögskolans verksamhet samt att ha resultatansvar för yrkeshögskolan.

Rektor bör inneha licentiat- eller doktorsexamen, vara insatt i yrkeshögskolans verksamhetsområden samt ha administrativ erfarenhet. Vidare fordras att rektor behärskar samtliga undervisningsspråk vid yrkeshögskolan.

Tjänsten bör mottas senast 1.7.2004.

Tilläggsuppgifter:

Rektor Pentti Ruotsala
Tel. 06 326 3000, 040 554 1745
E-post: pentti.ruotsala@puv.fi

Ansökningshandlingar jämte löneanspråk bör vara yrkeshögskolan tillhanda senast fredagen 24.10.2003. Ansökan sänds till:

Vasa yrkeshögskola
Wolffskavägen 30
65200 VASA

Takaisin