Ajankohtaista

Rektorns hälsning till utexaminerade

Bästa nyutexaminerade yrkeshögskolestuderande

Högskolorna är på många sätt motorer vad gäller utvecklingen av regionens kunnande. Yrkeshögskolornas roll avviker från universitetens roll: yrkeshögskolorna utbildar yrkeskunniga personer med hänsyn till företagens behov. Också yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet betjänar speciellt företagen; yrkeshögskolorna betonar i sin verksamhet sm-företagens och till och med mikroföretagens behov avsevärt starkare än vad universiteten gör.

Bästa utexaminerade. Dagens arbetsliv ställer Er inför stora utmaningar. Speciellt globaliseringen och utvecklingen mot alltmer  komplexa arbetsuppgifter skapar ett tryck till ständig självutveckling.

I dag är Ni sammanlagt 156 personer, som har avlagt yrkeshögskoleexamen. Jag vill gratulera Er och era familjer; också av dem har familjemedlemmens studier fordrat uppoffringar och minst uppmuntrande attityd.

Det att man går ut i arbetslivet betyder inte nödvändigtvis att utbildningen är avklarad. Utmaningarna i arbetslivet förutsätter en kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten. Högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen, som baserar sig starkt på arbetslivets behov och som jämställs med universitetets magisterexamen. Ni har också möjlighet att fortsätta Era studier vid något universitet som lämpar sig för den som söker ett mer vetenskapligt innehåll i sitt kunnande.

Med Vasa universitet har vi kommit överens om utbildningsvägsamarbete. En studerande som har avlagt yrkeshögskoleexamen, kan således börja studera direkt magisterexamens två sista år vid universitetet, i bästa fall helt utan kompletterande studier. Vad gäller svenskspråkig utbildning, har vi motsvarande samarbete med Hanken. 

Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskoleexamen, jag hoppas att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Jag önskar er en framgångsrik framtid!

Takaisin