Ajankohtaista

Rektorns hälsning till utexaminerade 18.6.2009

Bästa utexaminerade tradenomer och restonom
Mina damer och herrar

Bästa nyutexaminerade yrkeshögskolestuderande
Högskolorna är på många sätt motorer vad gäller utvecklingen av regionens kunnande. Yrkeshögskolornas roll avviker från universitetens roll: yrkeshögskolorna utbildar yrkeskunniga personer med hänsyn till företagens behov. Också yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet betjänar speciellt företagen; yrkeshögskolorna betonar i sin verksamhet sm-företagens och till och med mikroföretagens behov avsevärt starkare än vad universiteten gör.

Bästa nyutexaminerade yrkeshögskolestuderande
Liksom jag sade, med Vasa universitet har vi kommit överens om utbildningsvägsamarbete. Vad gäller svenskspråkig utbildning, har vi motsvarande samarbete med Hanken. 
Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskoleexamen, jag hoppas att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Bästa utexaminerade
Jag önskar er en framgångsrik framtid!
Solig sommar till alla!

Takaisin