Ajankohtaista

Rektorns hälsning till utexaminerade

Bästa utexaminerade ingenjörer, tradenomer, restonomer, sjukskötare och hälsovårdare
Mina damer och herrar

Högskolorna är på många sätt motorer vad gäller utvecklingen av regionens kunnande. Yrkeshögskolornas roll avviker från universitetens roll: yrkeshögskolorna utbildar yrkeskunniga personer med hänsyn till företagens behov. Också yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet betjänar speciellt företagen; yrkeshögskolorna betonar i sin verksamhet sm-företagens och till och med mikroföretagens behov avsevärt starkare än vad universiteten gör.

I dag är Ni sammanlagt 84 personer, som har avlagt yrkeshögskoleexamen. Jag vill gratulera Er och era familjer.

Bästa utexaminerade. Dagens arbetsliv ställer Er inför stora utmaningar. Det att man går ut i arbetslivet betyder inte nödvändigtvis att utbildningen är avklarad. Högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen, som baserar sig starkt på arbetslivets behov och som jämställs med universitetets magisterexamen. Ni har också möjlighet att fortsätta Era studier vid något universitet.

Med Vasa universitet har vi kommit överens om utbildningsvägsamarbete. En studerande som har avlagt yrkeshögskoleexamen, kan således börja studera direkt magisterexamens två sista år vid universitetet, i bästa fall helt utan kompletterande studier. Vad gäller svenskspråkig utbildning, har vi motsvarande samarbete med Hanken. 

Bästa studerande som idag avlägger yrkeshögskoleexamen, jag hoppas att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

Bästa utexaminerade
Jag önskar er en framgångsrik framtid!

Takaisin