Ajankohtaista

Rehtori Jouko Paason puhe Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin 10-vuotisjuhlassa 28.10.2006

Hyvät Vaasan ammattikorkeakouluopiskelijat, opiskelijakunta Vamok

Vaasan ammattikorkeakoulu on toiminut, kokeiluvaihe mukaan lukien, 10 vuotta. Opiskelijatoiminta on tuona aikana kehittynyt ammattikorkeakoulun mukana. Aivan vastikään toiminta ns. laillistettiin, eli opiskelijatoiminnalle tuli virallinen opiskelijakuntastatus. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asemassa on kuitenkin edelleen kehittämistä. Edunvalvontaa tarvitaan, jotta opiskelijoiden asemaa saadaan parannettua, edes yliopisto-opiskelijoiden kanssa samalle viivalle. Paikallisesti ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan suhde toimii hyvin; Vamok on kattavasti edustettuna ammattikorkeakoulun hallinnossa ja hoitaa sopimuspohjaisesti tiettyjä tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tutorointiin ja kansainvälisyyteen. Vaasassa toteutettava yhteistyömalli on mielestäni onnistunut.

Julkisuudessa käyty korkeakouluverkon rakennekeskustelu on myös Vaasassa johtamassa yhteistyöratkaisuihin. Vaasan ammattikorkeakoulun osalta erityisesti yliopistoyhteistyö vaikuttaa Vaasan tilanteessa järkevimmältä valinnalta. Vaasan yliopiston (VY) ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta Hankenin kanssa on mahdollista päästä pitkälle meneviin toimintojen integrointeihin, työnjakoihin ja organisoitumismalleihin. Käsittääkseni Vamokilla on ollut hyvät ja toimivat yhteistyösuhteet sekä Vaasan yliopiston että koko Konsortionkin muiden opiskelijakuntien kanssa.

Rakennekehityksen lisäksi Korkeakoulujen arviointineuvoston laatuauditointi keväällä 2008 aiheuttaa tarvetta kehittää ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan yhteistyötä; opiskelijoiden sitouttaminen korkeakoulun laatutyöhön on näet eräs arviointineuvoston laatukriteereistä. Joten pieni pilke silmäkulmassa voin todeta, että vaihe vaiheelta opiskelijakunnan rooli muuttuu perinteisestä hauskanpidon organisoinnista virallisempaan rooliin ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä. En usko, että tämä roolin muutos muodostuu ongelmaksi Vaasan ammattikorkeakoulussa - ja toki hauskanpidolla on keskeinen rooli opiskelijaelämässä jatkossakin.

Bästa yrkeshögskolestuderande

Samarbetet mellan oss och Vasa Universitet samt auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem, som rådet för utvärdering av högskolorna gör i vår yrkeshögskola på våren 2008, menar troligen utmaningar också för studerandelivet och i studentkårens roll. Med Vasa universitet har vi kommit överens om utbildningsvägsamarbete. En studerande som har avlagt yrkeshögskoleexamen, kan således börja studera direkt magisterexamens två sista år vid universitetet, i bästa fall helt utan kompletterande studier. Vad gäller svenskspråkig utbildning, har vi motsvarande samarbete med Hanken.

Bästa utexaminerade. Dagens arbetsliv ställer Er inför stora utmaningar. Speciellt globaliseringen och utvecklingen mot alltmer  komplexa arbetsuppgifter skapar ett tryck till ständig självutveckling. Efter att ni en dag har avlagt yrkeshögskoleexamen, hoppas jag att Ni fortsätter Era studier också i framtiden, oavsett om det sker vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet. Högre yrkeshögskoleexamen är en omfattande och yrkesinriktad påbyggnadsexamen, som baserar sig starkt på arbetslivets behov och som jämställs med universitetets magisterexamen. Ni har också möjlighet att fortsätta Era studier vid något universitet som lämpar sig för den som söker ett mer vetenskapligt innehåll i sitt kunnande.

Dear Students

The challenges that all you graduates will face in working life are many. The increasing internationalisation as well as the complex duties and responsibilities in the field emphasise the need for continuous personal development. I hope that You will find that the education provided by Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences, equips you with the necessary faculties to succeed professionally in the global environment.

Takaisin