Ajankohtaista

Rehtorin tervehdys valmistuneille

Hyvät valmistuvat tradenomit, insinöörit, sairaanhoitajat, restonomit, sosionomit ja  tradenomi (ylempi amk) sekä  erikoistumisopinnoista valmistuvat

Julkisuudessa käyty korkeakouluverkon rakennekeskustelu on Vaasassa johtamassa pitkälle meneviin yhteistyöratkaisuihin. Vaasan yliopiston kanssa on mahdollista päästä pitkälle meneviin toimintojen integrointeihin, työnjakoihin ja organisoitumismalleihin; samoin yhteistyö Hankenin ja Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin kanssa etenee. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja. Tämä on huomioitava keskeisesti yhteistyömalleja suunniteltaessa.

Ammattikorkeakoulujen rooli poikkeaa yliopistojen roolista: ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia osaajia huomioiden yritysten tarpeet korostetusti. Samoin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee erityisesti yrityksiä; huomattavasti yliopistoja voimakkaammin painotetaan pk-yritysten ja jopa mikroyritysten tarpeita.

Hyvät tänään valmistuvat. Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Hyvät valmistuvat: olette haastavan työuran edessä.

Tänään meillä on suhteellisen suuri valmistujaistilaisuus: teitä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhteensä 156 henkeä. Tradenomeja teistä valmistuvista on 47, insinöörejä 32, sairaanhoitajia 27, sosionomeja 16 ja restonomeja 14. Yksi teistä on suorittanut  ylemmän amk-tutkinnon "tradenomi (ylempi amk)". Erikoistumisopinnot oikeushallinnossa ja sosiaali- ja terveysalan lähijohtamisessa suorittaneita on 19. Haluan onnitella teitä ja teidän perheitänne; heiltäkin yhden perheenjäsenenjäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja vähintäänkin kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään tuskin merkitsee sitä, että koulutus olisi nyt osaltanne kokonaan ohi. Työelämän haasteet edellyttävät jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Rakentamisen ylempi amk-tutkinto.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on yliopisto, joka soveltuu niille, jotka haluavat osaamiseensa tieteellisempää näkökulmaa. Vaasan yliopiston kanssa olemme sopineet koulutuspolkuyhteistyöstä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan suoraan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja. Ruotsinkielisessa koulutuksessa on vastaava yhteistyö Hankenin kanssa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että jatkatte opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.

Toivotan teille parhainta menestystä!

Takaisin