Ajankohtaista

Rehtorin puhe lukuvuoden päättäjäistilaisuudessa 27.5.2005

Tänään juhlimme 178 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Lämpimät onnitteluni Teille ja lähiomaisillenne! Lukuvuoden 2004-2005 aikana Vaasan ammattikorkeakoulusta on valmistunut yhteensä 475 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Näistä insinöörejä on 208, tradenomeja 151, restonomeja 38, sosionomeja 26, sairaanhoitajia 32 ja terveydenhoitajia 20.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on vuosittain 570 aloituspaikkaa, joista kutakin hakee keskimäärin noin kaksi ensisijaista hakijaa. Tutkinnon saa suoritettua loppuun vajaa 60 prosenttia sisäänotetuista. Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin; valmistuneiden työttömyysaste on keskimäärin 8,1 prosenttia. Olemme tärkeä aluevaikuttaja, sillä valmistuneista noin 70 prosenttia jää valmistuttuaan Pohjanmaan alueelle. 

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Arvostakaa ammattikorkeakoulututkintoa, kun olette työelämässä. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita. Olkaa rohkeita ja ottakaa haasteet vastaan; se on paras keino kehittyä ammatissaan. Erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Tänään saamissanne todistuksissa on Diploma Supplement -liite, joka kuvaa suomalaisen amk-tutkinnon sijoittumista eurooppalaisessa korkeakoulujärjestelmässä ja siten helpottaa kansainvälisiin työtehtäviin hakeutumista.

Siirtyminen työelämään ei merkitse sitä, että koulutus olisi nyt ohi. Työelämän haasteet edellyttävät jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon, on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto. Se poikkeaa selkeästi yliopiston tieteellisemmin orientoituneesta maisteritutkinnosta.

Mikäli Eduskunta hyväksyy lain ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista,Vaasan ammattikorkeakoulu aloittaa Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen ylemmän amk-tutkinnon koulutuksen jo ensi syksynä. Seuraavana vuonna meillä alkanevat ylemmät amk-tutkinnot aiheissa Tekniikan ja liikenteen osaamisen johtaminen sekä Sosiaali- ja terveysalan lähiesimiestyö.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulu-tutkinnon jälkeen on yliopisto. Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto-tason korkeakoulut suunnittelevat tähän yhteisiä koulutuspolkuja; pisimmällä ollaan insinööri-diplomi-insinööri koulutuspolun suunnittelussa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että monet Teistä, ehkäpä muutaman työssäolovuoden jälkeen, jatkavat opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.

Takaisin