Ajankohtaista

Rehtorin tervehdys valmistuneille 19.12.2008

Valmistujaistilaisuus katsottavissa osoitteessa:
http://www.net-tv.fi/todistustenjako/

- - -

Hyvät valmistuvat insinöörit, tradenomit, restonomit, sairaanhoitajat ja sosionomit sekä tradenomit (ylempi amk)

Hyvät naiset ja herrat

Korkeakouluverkossa on käynnissä voimakas rakennekehitys; korkeakouluja yhdistyy ja liittoutuu. Pohjanmaan ammattikorkeakoulut, Vaasa, Seinäjoki ja Keski-Pohjanmaa ovat päättäneet pysyä itsenäisinä, mutta samalla ne tiivistävät yhteistyötään ja keskinäistä työnjakoaan tavoitteena luoda vahvempia ja profiloituneempia korkeakouluyksiköitä. Vaasassa korkeakouluverkon rakennekehitys on johtamassa Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun strategiseen liittoutumaan. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään mahdollisuuksia muuttaa Vaasan ammattikorkeakoulu osakeyhtiöksi, jonka omistusrakenteeseen yliopisto voisi tulla mukaan. Tavoitteena on korkeatasoinen osaamiskeskus, joka on vahvasti ankkuroitu Vaasaan ja sen elinkeinoelämään. Suunnittelemme Vaasan yliopiston kanssa pitkälle meneviä käytännön toimintojen integrointeja, työnjakoja ja organisoitumismalleja - kuitenkin duaalimallin periaatteet säilyttäen. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja; näin on myös tulevaisuudessa.

Hyvät tänään valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Olette siis haastavan työuran edessä.

Tässä valmistujaistilaisuudessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu yhteensä 137 kappaletta. Koko tänä vuonna Vaasan ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneita on yhteensä 476. Teistä tänään valmistuvista tradenomeja on 38, restonomeja 13, insinöörejä 24, sairaanhoitajia 42 ja sosionomeja 18. Kaksi teistä on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (ylempi amk). Haluan onnitella teitä ja teidän perheitänne; perheiltäkin yhden jäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään tuskin merkitsee sitä, että koulutus olisi nyt osaltanne kokonaan ohi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Rakentamisen ylempi amk-tutkinto.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulu-tutkinnon jälkeen on yliopisto. Vaasan yliopiston kanssa olemme kehittämässä  koulutuspolkuyhteistyötä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan suoraan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja.
 
Arvoisat valmistuneet
Toivotan teille parhainta menestystä!

Ja Kaikille Hyvää Joulua!

Takaisin