Ajankohtaista

Rehtorin tervehdys valmistuneille 18.6.2009

Hyvät valmistuvat insinöörit, tradenomit, restonomit, sairaanhoitajat, sosionomit ja terveydenhoitajat sekä sairaanhoitaja (ylempi amk), tradenomi (ylempi amk) ja erikoistumisopinnot suorittaneet

Hyvät naiset ja herrat,

Korkeakouluverkossa on käynnissä voimakas rakennekehitys; korkeakouluja yhdistyy ja liittoutuu. Pohjanmaan ammattikorkeakoulut, Vaasa, Seinäjoki ja Keski-Pohjanmaa ovat päättäneet pysyä itsenäisinä, mutta samalla ne tiivistävät yhteistyötään kumppanuussopimuksella, tavoitteena luoda vahvempia ja profiloituneempia korkeakouluyksiköitä. Vaasassa korkeakouluverkon rakennekehitys on johtamassa Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun strategiseen liittoutumaan. Osana tätä kehitystä Vaasan ammattikorkeakoulu muutetaan osakeyhtiöksi, jonka omistusrakenteeseen yliopisto tulee mukaan, samoin Pohjanmaan liitto, elinkeinoelämä ja mahdollisesti pari muuta vaasalaista korkeakoulua. Selkeänä pääomistajana pysyy Vaasan kaupunki. Tavoitteena on korkeatasoinen osaamiskeskus, joka on vahvasti ankkuroitu Vaasaan ja sen elinkeinoelämään. Suunnittelemme Vaasan yliopiston, ja muidenkin vaasalaisten korkeakoulujen, kanssa pitkälle meneviä käytännön toimintojen integrointeja, työnjakoja ja organisoitumismalleja Vaasan Tiedepuistossa. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja, kun taas yliopistolla on tieteellisempi rooli; näin on Vaasassa myös tulevaisuudessa.

Hyvät tänään valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Olette haastavan työuran edessä.
Tässä valmistujaistilaisuudessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu yhteensä 143 kappaletta. Vuosittain Vaasan ammattikorkeakoulusta tutkinnon suorittaneita valmistuu noin 500. Teistä tänään valmistuvista insinöörejä on 55, tradenomeja 66, restonomeja 11, sairaanhoitajia 3, terveydenhoitajia 2, sosionomeja 4. Kaksi teistä on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi valmistuu viisi erikoistumisopinnot suorittanutta. Haluan onnitella kaikkia teitä ja teidän perheitänne; perheiltäkin yhden jäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään tuskin merkitsee sitä, että koulutus olisi nyt osaltanne kokonaan ohi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Rakentamisen ylempi amk-tutkinto.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulu-tutkinnon jälkeen on yliopisto. Vaasan yliopiston kanssa olemme kehitelleet koulutuspolkuyhteistyötä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi joustavasti siirtyä opiskelemaan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa tämä voisi tapahtua kokonaan ilman täydentäviä opintoja.

Arvoisat valmistuneet
Toivotan teille parhainta menestystä!

Kaikille aurinkoista kesää!

Takaisin