Ajankohtaista

Rehtorin rasti 6.4. till första årets studerande

Torsdag 6.4. kl 13.00 - 15.00

Händelsen hör till studerandens välmåendevecka och är riktad till första årets studerande. Målsättningen med tillställningen är att höja studerandes gemenskapskänsla och framhålla motionens betydelse för välbefinnandet.

Starten är kl 13.00 från båda campus till Inre Hamn där studerande mottas av rektor Jouko Paaso. Ca kl 14.15 samlas alla i campusrestauranger för kaffeservering och lotteri.

Händelsen arrangeras av Vamok i samarbete med yrkeshögskolans välmåendekommitté.

Välkomna!

Ytterligare uppgifter:

Studiehandledare Hilkka Vuorensivu
Tfn 326 3510, hilkka.vuorensivu@puv.fi

Takaisin