Ajankohtaista

Rehtorin puhe valmistuneille 19.6.2008

Hyvät valmistuvat insinöörit, tradenomit, restonomit, sairaanhoitajat ja  terveydenhoitajat
Hyvät naiset ja herrat

Korkeakouluverkon rakennekehitys on Vaasassa asteittain johtamassa Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun strategiseen liittoutumaan, jota mahdollisesti täydennetään muilla korkeakouluyksiköillä. Lähiammattikorkeakoulujen, Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan, kanssa OPM edellyttää meidän käyvän työnjakokeskusteluja, joiden tavoitteena ovat vahvemmat ja profiloituneemmat korkeakoulut. Suunnittelemme Vaasan yliopiston kanssa jo nyt pitkälle meneviä käytännön toimintojen integrointeja, työnjakoja ja organisoitumismalleja - kuitenkin duaalimallin periaatteet säilyttäen. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja; näin on myös tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulujen rooli poikkeaa yliopistojen roolista: ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia osaajia huomioiden yritysten tarpeet korostetusti. Samoin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee erityisesti yrityksiä; huomattavasti yliopistoja voimakkaammin painotetaan pk-yritysten ja jopa mikroyritysten tarpeita.

Hyvät tänään valmistuvat. Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Olette siis haastavan työuran edessä.

Tänään tässä valmistujaistilaisuudessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhteensä 159 henkeä. Koko viime vuonna Vaasan ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 430 - tavallista vähemmän. Tradenomeja teistä tänään valmistuvista on 60, restonomeja 12, insinöörejä 69, sairaanhoitajia 3 ja terveydenhoitajia 14. Haluan onnitella teitä ja teidän perheitänne; perheiltäkin yhden jäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään tuskin merkitsee sitä, että koulutus olisi nyt osaltanne kokonaan ohi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Rakentamisen ylempi amk-tutkinto.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulu-tutkinnon jälkeen on yliopisto. Vaasan yliopiston kanssa olemme sopineet koulutuspolkuyhteistyöstä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan suoraan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja. Ruotsinkielisessä liiketalousalan koulutuksessa on vastaava yhteistyö Hankenin kanssa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että jatkatte opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.

Arvoisat valmistuneet
Toivotan teille parhainta menestystä!

Kuva: Vesa Sirén

Takaisin