Ajankohtaista

Rehtorin lukuvuoden päättäjäispuhe

Rehtori Jouko Paaso 21.12.2007

Korkeakouluverkon rakennekehitys on Vaasassa asteittain johtamassa Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistymiseen, kunhan löydämme ja saamme toteutettua ratkaisun yhteisestä ylläpitäjäorganisaatiosta. Suunnittelemme Vaasan yliopiston kanssa jo nyt pitkälle meneviä käytännön toimintojen integrointeja, työnjakoja ja organisoitumismalleja - kuitenkin duaalimallin periaatteet säilyttäen. Ammattikorkeakoulun perustehtävä on asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaja; näin on myös tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulujen rooli poikkeaa yliopistojen roolista: ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisia osaajia huomioiden yritysten tarpeet korostetusti. Samoin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee erityisesti yrityksiä; huomattavasti yliopistoja voimakkaammin painotetaan pk-yritysten ja jopa mikroyritysten tarpeita.

Hyvät tänään valmistuvat. Teillä on iso urakka takana; olette valmistuneet alanne ammattilaisiksi. Tänä päivänä työelämä asettaa teille isoja haasteita ammatillisesti. Lisäksi erityisesti kansainvälistyminen ja alati monimutkaistuvat työtehtävät luovat painetta jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Olette siis haastavan työuran edessä.

Tänään tässä valmistujaistilaisuudessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita on yhteensä 145 henkeä. Tänä vuonna Vaasan ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneita on yhteensä 430, jossa on noin 50 vähennys edelliseen vuoteen. Uskoakseni opiskelijoiden työssäolo ja Vaasan seudun hyvä työllisyystilanne aikaansaavat sen, etteivät opiskelijat saa tutkintoja valmiiksi. Tradenomeja teistä tänään valmistuvista on 48, sairaanhoitajia 27, insinöörejä 24, sosionomeja 23, restonomeja 11, terveydenhoitajia 2. Yksi teistä on suorittanut, maisteritutkintoon rinnastettavan, ylemmän ammattikorkeakoulu-tutkinnon, ja lisäksi yhdeksän on suorittanut erikoistumisopinnot. Haluan onnitella teitä ja teidän perheitänne; perheiltäkin yhden jäsenen opiskelu on edellyttänyt uhrauksia ja kannustavaa asennetta.

Hyvät valmistuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Siirtyminen työelämään tuskin merkitsee sitä, että koulutus olisi nyt osaltanne kokonaan ohi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vahvasti työelämään sitoutunut laaja-alainen ammatillinen jatkotutkinto, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Vaasan ammattikorkeakoulussa on tätä nykyä kolme ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmaa: Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Rakentamisen ylempi amk-tutkinto.

Toinen mahdollisuus jatkaa tutkintoon tähtäävää opiskelua ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on yliopisto. Vaasan yliopiston kanssa olemme sopineet koulutuspolkuyhteistyöstä, jossa ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi siirtyä opiskelemaan suoraan yliopiston maisteritutkinnon kahta viimeistä vuotta, ideaalitapauksessa kokonaan ilman täydentäviä opintoja. Ruotsinkielisessä liiketalousalan koulutuksessa on vastaava yhteistyö Hankenin kanssa.

Hyvät tänään valmistuvat, toivon, että jatkatte opiskelua myös tulevaisuudessa, tapahtuupa se sitten ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella.

Takaisin