Ajankohtaista

Rakennusalan ylempi AMK-tutkinto käynnistyy Vamkissa syksyllä  

TIEDOTE, Vaasan AMK 18.2.2007

Vaasan ammattikorkeakoulu käynnistää syksyllä 2007 ensimmäisen kerran rakennusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot.

Uudenlainen korkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän muuttuneisiin ja kehittyneisiin koulutustarpeisiin ja antaa jo työelämässä oleville mahdollisuuden ylempään tutkintoon ammatillista väylää pitkin. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tekniikan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja sen voi suorittaa työn ohessa noin kahdessa vuodessa. Rakennusalan tutkinto rinnastetaan valtion ja kuntien työnhakutilanteissa rakennusalan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Rakennusalan osaamisen syventämistä

Tutkinto tuottaa osaajia, jotka ovat valmiita ja kykeneviä ottamaan vastuun yritysten ja kuntien rakennusalan kehittämistarpeiden muuttamisesta kehittämisprojekteiksi tai hankkeiksi sekä toimimaan niissä innoittajina ja koordinaattoreina. Tutkinto antaa valmiudet toimia vaativien kehittämisprojektien johtajana esimerkiksi rakennuttajana tai suunnittelijana sekä vaativien AA-luokan rakenteiden rakennesuunnittelijana. Lisäksi se antaa pätevyyden toimia vaativissa tehtävissä rakennusliikkeissä, infrastruktuurihankkeissa tai julkisen hallinnon viranomaistehtävissä.

Opinnoissa korostuvat
-Rakennusalan alueelliset tarpeet
-Koulutuksen ja työelämän limittyminen: työelämään osallistuminen on opiskelun osa, elinikäinen oppiminen on työelämän osa.
-Siirtyminen rakentamisen toimialalla tehtävästä toiseen.

Aikuisten aikatauluihin sopivaa opiskelua

Lähiopetusta järjestetään pääosin torstaisin ja perjantaisin kerran kuukaudessa ensimmäisen vuoden ajan. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisessa oppimisympäristössä. Toisena vuonna opiskelijat keskittyvät opinnäytetyöhön, joka on tyypillisesti kehittämistehtävä omassa organisaatiossa.

Hakukelpoisuutena on koulutusalaan liittyvä AMK- tai vastaava korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. Opiskelijat, joilla on opistotason insinööritutkinto, voivat päivittää aiempaan tutkintoaan hakukelpoisuuteen vuoden 2008 aikana. Haku koulutukseen on valtakunnallisen yhteishaun aikana 16.4.-4.5.2007 osoitteessa http://www.amkhaku.fi. Koulutus alkaa 6.9.2007. Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja:

Yliopettaja Marja Naaranoja
Puh. 06 326 3251, 040 098 8838, marja.naaranoja@puv.fi 

Rakennustekniikan osastonjohtaja, yliopettaja Martti Laaja
Puh. 06 326 3250, 040 581 8837, martti.laaja@puv.fi

Takaisin