Ajankohtaista

Puutalorakentaminen ja energiatehokkuus suosittuja opinnäytetöiden aiheita

Julkaistu 2011-06-16 08:24:24 EEST.

Puutalorakentaminen ja energiatehokas rakentaminen kiinnostavat opiskelijoita Vaasassa. Kuluvana keväänä lopputyötään näistä aiheista on kirjoittanut viisi vaasalaisissa ammattikorkeakouluissa insinööriksi opiskelevaa.

Jussi Pöllä teki opinnäytetyönsä Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen yksikössä aiheenaan Tilaelementtien energiatehokkuuden tutkiminen.
- Viime syksynä opettaja Tapani Hahtokari esitteli luennon aluksi mahdollista opinnäytetyöaihetta, johon haettiin tekijää, Pöllä kertoo.
- Aihe herätti mielenkiintoni ja päätin napata sen ennen kuin joku muu sen vie. Heti seuraavalla luentotauolla kysyin aiheesta tarkemmin, ja sovimme alustavasti, että lähdemme keskustelemaan VASEKin Taanilan Tuulian kanssa aiheesta lisää. Luennon päätyttyä muitakin kiinnostuneita olisi jo ollutkin.

Lopputyössään Pöllä tarkasteli tilaelementtirakenteisten pientalojen rakenteiden lämmöneristävyyttä ja ilmatiiveyttä.  Työn ensimmäisessä osassa hän laski Vaasan seudun talotehtaille (Heikius Talo, Simons Element ja Oravais Talo) eurokoodien mukaisia lämmönläpäisykertoimia tehtaiden käyttämille ulkovaipan rakenteille. Toisessa osassa hän tutki kolmen pientalon (Oravais Talo) ja yhden paritalon puolikkaan (Heikius Talo) ilmatiiveyttä ja paikallisti ilmavuotokohtia lämpökameran avulla tavoitteena tutkia  erityisesti tilaelementtien välisen liitoksen toimivuutta.

Ponnahduslauta työelämään

Pöllä sai sopivasti opinnäytetyöaiheen jatkoksi töitä elementtirakenteisia pientaloja valmistavasta Kannustalo Oy:stä, jossa hän aloitti työt toukokuun puolessavälissä.
- Opinnäytetyöni liittyi hyvin tuleviin töihini ja nykyisellään entistäkin paremmin, koska Oravais Talo on yrityskaupan myötä vastikään tullut osaksi Kannustaloa.

Opinnäytetyönsä kirjoittamisesta Pöllä toteaa, että aiheeseen oli mielekästä syventyä, koska rakennetekniikka ja erityisesti puurakentaminen kiinnostavat.
- Työssä oli sopiva määrä konkretiaa tiiveysmittausten ja lämpökuvausten myötä, ja tuloksia oli mielenkiintoista tulkita opettajan avustuksella.

Kysymykseen tulevaisuudesta vastavalmistunut rakennustekniikan insinööri vastaa:
- Tulevasta on tietenkin paha mennä sanomaan, mutta luulenpa että oikea ala on löytynyt.

Fredrik Mattjus viimeistelee parhaillaan insinöörityötään Svenska Yrkeshögskolan Novialle. Hänen aiheenaan on ETA-kantavuuslaskelmat, ja työ on varsin laaja.

- Opiskelijat ovat olleet hyvin innostuneita näihin "oikeisiin" toimeksiantoihin, saavathan he lopputyön kirjoittamisen ohessa kontakteja alaan ja työmahdollisuuksia, kertoo puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila.
- Syksyllä on taas uudet opinnäytetyön tekijät ja heillä on mahdollisuus hakea näitä aiheita opettajan kautta.

Tutkimustarve kasvaa

Kiristyneet rakennusmääräykset ja energiatehokkuusasiat aiheuttavat haasteita talovalmistajille, ja lisää tutkimusta aiheesta tarvittaisiin.
- Tavoitteena on laadun parantaminen, ja tutkimustulosten kautta pystytään paremmin kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin, joita kehittämällä parannuksia saavutetaan, Taanila kertaa.
- Myös kaupallisen alan opiskelijoille löytyy tältä alalta lopputyön aiheita.

Vaasalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille on aktiivisesti tarjottu aiheita puutaloalan ja energiatehokkaan rakentamisen opinnäytetöihin vuodesta 2007. Mm. puutaloalan imagoa nuorten keskuudessa tutkittiin vuosina 2007-2008 osana Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen tarjoamaan Konseptiverstas-opintojaksoa.

 

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

Takaisin