Ajankohtaista

Produtkutveckling i serviceföretag

Till företag inom turism-, hotell- och restaurangbranschen

Tid: torsdag 24.11.2005
Plats: Vasa yrkeshögskola, Företagsekonomi och turismenheten, festsalen, Rådhusgatan 29, 65100 Vasa
Pris: 24,00 €/person

Program

08.30  Anmälan
09.00  Inledning
09.00-09.50  Tjänsteutveckling och marknadsföring, Professor Lars-Johan Lindqvist (svenska)
10.00-10.30  Upplev måltiden som en helhet - Saperémetoden    Lektor Kirsi Salomaa (finska/svenska)
10.30  Kaffe
Presentation av ett Mara-case
10.45-11.15   Betydelsen av professionella hemsidor, Företagare, lärare Karl-Johan Smeds (svenska)
11.20-12.15  Paketoimalla markkinoille - tuotteen rakentaminen asiakasnäkökulmasta, Heli Saari, matkailun tuotteistamis- ja markkinointikonsulttiyritys Ellare Oy (finska)
12.15  Lunch, (kaffe medtages till eftermiddagens föreläsningar)
13.00  Tuotekehitystä jo 25 vuoden ajan Hauholla, yritys case Iloranta, Yrittäjä Leena Haavisto (finska)
14.00  Frågestund
14.15 Företagare Michael Björklund, Känd från FST:s Strömsö- berättar om sin händelserika karriär som framgångsrik kock och företagare. Årets kock i Finland 1997 och i Sverige år 2000.(svenska)  
15.15  Frågestund
15.30 Slutord från Mara Företagskliniken

I priset 24 € ingår, utöver deltagande i seminariet, nödvändigt material och kaffebjudning. Lunch ingår ej i priset. Pris för studerande är 10 € (Kaffe ingår ej i priset för studerande.). Kontroll av studiekortet görs i samband med anmälan. Gratis deltagande för Vasa yrkeshögskolas studerande och personal.

Anmälan senast 22.11.2005
Camilla Stenbäck 06 326 3582 eller 050 400 6840
Email: camilla.stenback@puv.fi.

Deltagaren faktureras efter seminariet.

                  

Takaisin