Ajankohtaista

PRECIKEM-projektin asiantuntijaseminaari VAMKissa

Julkaistu 2013-04-12 09:18:03 EEST.

Vaasalaisten oppilaitosten (Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkesakademin i Österbotten) sekä Åbo Akademin happamiin sulfaattimaihin liittyvä nelivuotinen PRECIKEM-projekti (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra, Kemiallinen täsmäkäsittely sulfaattimailla tapahtuvan haponmuodostumisen estämiseksi) on edennyt puoliväliin ja sitä esiteltiin maanantaina 8.4. Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestetyssä seminaarissa. Runsaan 30 hengen osallistujajoukko koostui lähinnä rahoittajien ja ympäristöhallinnon asiantuntijoista Suomesta ja Ruotsista.

Pohjanmaan rannikolla on jopa 2000 km2 happamia sulfaattimaita, jotka sisältävät sulfidimineraaleja. Maankohoamisen ja kuivattamisen myötä pohjaveden pinta laskee ja ilman happi pääsee reagoimaan sulfidimineraalien kanssa. Reaktiotuotteena muodostuu happoa ja happamia valumavesiä, jotka uuttavat mukaansa haitallisia metalleja. Seurauksena on pahimmillaan vastaanottavien vesistöjen happamoituminen ja kalakuolemat.

Lopussa mainittujen linkkien kautta löytyvissä esitteissä ja videoilla tarkemmin kuvattavan PRECIKEM-projektin perimmäisenä tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla happamat sulfaattimaat voidaan säilyttää ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä. Erityisesti kehitetään altakastelua lisäämällä kasteluveteen sulfidien hapettumista estäviä aineita kuten hienojakoista kalsiumkarbonaattia ja kalsiumhydroksidia. Valtaosa lähes miljoonan euron kokonaisrahoituksesta tulee Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämis¬ohjelmasta 2007 - 2013, jonka lisäksi hankkeessa on mukana toistakymmentä yksityistä rahoittajaa ja yhteistyötahoa.

PRECIKEM-projektin ensimmäiset suuren mittakaavan kokeet toteutettiin heinäkuussa 2012 Risöfladanin yhdeksän hehtaarin suuruisella koekentällä Vaasan ja Mustasaaren rajalla. Neljällä koeruudulla Laihianjoesta pumpattuun altakasteluveteen (n. 400 m3) lisättiin kaksi tonnia kalkkituotteita. Seuran¬tajakso on vielä lyhyt, mutta tulokset ovat lupaavia. Valumavesien happamuus sekä  alumiini- ja fosfaatti¬pitoisuudet ovat käsitellyillä koeruuduilla huomattavasti pienempiä kuin vertailuruuduilla.

Suurella yleisöllä on mahdollisuus tutustua PRECIKEM-projektin koejärjestelyihin 4.7., jolloin Risöfladanin koekenttä on eräs Seinäjoella järjestettävän Farmari-maatalousnäyttelyn etäkohteista.

PRECIKEM-esite suomeksi

PRECIKEM-broschyr på svenska

15-minuuttinen ruotsinkielinen video

6-minuuttinen englanninkielinen video (Videon ovat tuottaneet Vaasassa kesällä 2012 pidetyn kansainvälisen sulfaattimaakonferenssin järjestäjät.)

 

Precikem-seminaari-2013-04-08-Andersson_WWW.jpg

PRECIKEM-seminaarin kahvitauolla oli nähtävissä koelaitteistoa, sulfidisavea (vasemmassa alanurkassa) sekä projektin eri vaiheista otettuja valokuvia. Vasemmalla laboratorioinsinööri Sonja Heikkilä (VAMK) projektin näytteenottoa ja laboratoriokokeita esittelevien kuvien ääressä. Ensimmäisessä kahvipöydässä VAMKin aikuisopiskelija Jari-Jussi Syrjä, liiketoimintapäällikkö Nina Tyni (KWH) sekä selin yliopettaja Marja Naaranoja (VAMK). Takimmaisen pöydän ääressä kehitysinsinööri Anne-Mari Aurola (Nordkalk), lehtori Peter Österholm (ÅA), erikoissuunnittelija Vincent Westberg (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) sekä PRECIKEM-projektin vetäjä, Novian lehtori Sten Engblom. Oikealla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto¬viraston ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela.

Teksti: Pekka Stén
Kuva: Thomas Andersson

Takaisin