Ajankohtaista

Precikem-projekti esittäytyi Farmari 2013 -näyttelyssä

Julkaistu 2013-07-05 09:45:05 EEST.

Vaasalaisten oppilaitosten (Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkesakademin i Österbotten) sekä Åbo Akademin happamiin sulfaattimaihin liittyvä nelivuotinen PRECIKEM-projekti (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra, Kemiallinen täsmäkäsittely sulfaattimailla tapahtuvan haponmuodostumisen estämiseksi) oli esillä Farmari 2013 -näyttelyssä. Projektia esiteltiin sekä Farmarin päänäyttelyssä Seinäjoella yhteistyökumppanien, ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap ja Nordkalk, osastoilla että Vaasan Risöfladanilla torstaina 4.7. järjestetyssä demonstraatiossa. ProAgrian osastolla Seinäjoella PRECIKEM herätti suurta kiinnostusta, mutta vain harvat messuvieraat suuntasivat kaukana Farmari-näyttelyn muista tapahtumapaikoista sijaitsevalle Risöfladanin koekentälle.

Pohjanmaan rannikolla on jopa 2000 km2 happamia sulfaattimaita, jotka sisältävät sulfidimineraaleja. Maankohoamisen ja kuivattamisen myötä pohjaveden pinta laskee, ja ilman happi pääsee reagoimaan sulfidimineraalien kanssa. Reaktiotuotteena muodostuu happoa ja happamia valumavesiä, jotka uuttavat mukaansa haitallisia metalleja. Seurauksena on pahimmillaan vastaanottavien vesistöjen happamoituminen ja kalakuolemat.

Volyymiltaan lähes miljoonan euron PRECIKEM-projektin tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla hidastetaan ilman hapen ja sulfidi­mineraalien välistä reaktiota lisäämällä altakasteluveteen sulfidien hapettumista estäviä aineita kuten hienojakoista kalsiumkarbonaattia tai kalsiumhydroksidia. Ensimmäiset suuren mittakaavan kokeet tehtiin vuosi sitten ja tulokset ovat lupaavia. Salaojista purkautuvien vesien happamuus ja alumiinipi­toisuus ovat edelleen selvästi vähäisempiä kalsiumkarbonaatilla käsitellyillä hehtaarin kokoisilla koeruuduilla kuin vertailuruuduilla. Seuraavat kenttäkokeet tehdään elokuun alkupuolella, ja asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan niihin tiistaina 6.8.

Prabina-Deshar-ja-labrakokeet_web.jpg

Novian opiskelija Prabina Deshar valmistautuu esittelemään PRECIKEM-projektin laboratoriokokeita Risöfladanin koekentällä.

Rainer-ProAgrian-Precikem-standilla_web.jpg

Salaojateknikko Rainer Rosendahl PRECIKEM-nurkkauksessa ProAgrian osastolla Farmari-näyttelyssä. Vasemmalla näkyvät diagrammit osoittavat miten projektissa toteutettu kalsiittikäsittely vaikuttaa myönteisesti salaojavesien happamuuteen.

 

Teksti: Pekka Stén
Kuvat: Sonja Heikkilä ja Mikael Blomqvist

Takaisin