Ajankohtaista

Öppen källkod i den offentliga sektorn

Tid: Fredagen 25.11.2005 kl 12.00 -16.00
Plats: Vasa yrkeshögskola, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
Pris: 20 euro

Den offentliga sektorn kan nu ta initiativet när det gäller IT utvecklingen i kommuner och andra förvaltningar. Genom att kräva att alla IT program licensieras under GPL (General Public License) och görs med öppen källkod (jämför Linux) kan utvecklingskostnaderna halveras och konkurrensen höjas. Idag viftar de stora IT jättarna hela den offentliga sektorn, som hunden viftar på sin svans. Detta kan ändras! Den offentliga sektorn kan börja ta saken i egna händer och vifta på svansen tack vare öppen källkod.

Vid detta seminarium, där IT - ansvariga från Kommunförbunden i alla Nordiska länder är representerade, introduceras Programverket / Ohjelmistolaitos / eGovForge. Dessutom presenteras det nya projektet WorkFlow in Public Administration (WFPA) som ger kommunerna migrationsmöjlighet från Windows Word till Open Office och möjligen Linux, förutsatt att projektet får Interreg - finansiering.  WFPA kan avlägsna Microsoft licensavgifterna i kommunerna som rör sig kring 160€/dator/år.

Anmälan senast 18.11.: http://www.bios.fi eller rainer.lytz@puv.fi

Tilläggsuppgifter:
Projektchef Rainer Lytz, Vasan yrkeshögskola
Tfn 06 326 3083, 040 841 2805, rainer.lytz@puv.fi

Program
(Ändringar möjliga, det slutgiltiga programmet finns på http://www.bios.fi)
12:00
Öppning, rektor Jouko Paaso, Vasa yrkeshögskola (på finska)
12:10
Vart har BIOS projektet kommit? Projektchef Rainer Lytz (på svenska), WFPA Work Flow in Public Administration projektet med Umeå universitet
12:30
Outsourcing och Open Sourcing inom VASEK i framtiden, Kari Huhta (på finska)
13:00
Den offentliga öppningen av http://www.eGovForge.com för nordiskt samarbete, IT-strateg Mats Östling, Sveriges Kommuner och Landsting (på svenska)
14:00
Kaffe
14:20
Användningen av öppen källkod i den offentliga sektorn i Danmark, Michael Hald, Danmarks Kommunförbund (på engelska)
15:00
Linux Thin Client som ett sätt att spara tid och pengar i den offentliga förvaltningen,
Ole-Björn Tuftedal, Bergen, Norge (på engelska)
15:30
Diskussion (på ditt eget modersmål)

Takaisin