Ajankohtaista

Potilasturvallisuus on yhä useammin digiuhkien torjuntaa – VAMK mukana kouluttamassa varmoja ammattilaisia

Julkaistu 2021-01-14 14:27:58 EET.

Vaasalaiset korkeakoulut ovat avainasemassa Suomen ainoan Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kumppaneina. Sote-järjestelmän muutokset tuovat turvallisuuteen uusia haasteita.

Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Novia ja Åbo Akademi tuottavat ensi syksynä alkavan potilas- ja asiakasturvallisuuden koulutuksen yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa. Kolmen opintopisteen koulutus on valtakunnallisesti avoimen ylipiston tai ammattikorkeakoulun kautta suoritettava kokonaisuus, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat päivittää turvallisuusosaamistaan. Opintojakson voi suorittaa myös vapaavalintaisena osana peruskoulutusta.

Mukana on myös Turun yliopisto, jolla on Vaasan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuuden professuuri.

– Meillä on tutkija- kehittäjäverkoston keskuudessa jo aktiivista yhteistyötä, ja nyt sitä halutaan laajentaa ja vahvistaa. Koulutuksen edistäminen koskee koko Suomen sote-henkilöstön peruskoulutusta ja myös työelämässä jo olevien perehdytystä, potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen sanoo.

Tulevaisuuden potilasturvallisuuden haasteet ovat yhä useammin digitaalisia. Niihin varautuminen tulisi ottaa huomioon jo palveluita suunnitellessa. Myös sotejärjestelmän muutoksiin tulee varautua siten, ettei asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus vaarannu.

– Esimerkiksi etäpalveluita on otettu nyt varsin nopealla tahdilla käyttöön pandemia-aikana. Samalla tulisi varmistaa, että esimerkiksi tietoturva on kunnossa.

Ikonen muistuttaa, että myös perinteisten kohtaamisten ja asiakastyön turvallisuus on yhä tärkeää.

– Hoitoketjujen turvallisuus, menettelytavat, säädökset, omavalvonta ja erilaiset turvallisuuden mittarit ovat edelleen ajankohtaisia teemoja. 

Koko Suomen hyödyksi

Vaasan sairaanhoitopiirissä on kehitetty potilasturvallisuutta jo pitkään, ja valtakunnallinen kehittämiskeskus oli luontevaa jatkoa sille. Aloitteen koulutusyhteistyöstä teki VAMKin rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen, joka kertoo Vaasaan tulonsa jälkeen etsineensä terveysalan yhteistyökumppaneita. Ensimmäisenä silmään osui Vaasan saama kansallinen tehtävä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi.

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on palvella omaa aluetta ja tuottaa jatkuvaa oppimista, joten yhteydenotto Tuija Ikoseen oli terveysalataustaiselle Komulaiselle luonteva.

– Tavoitteena on rakentaa kolmikielinen, saavutettava ja esteetön verkkototeutus koko Suomen käyttöön. Hyöty palautuu meille jokaiselle Suomen kansalaiselle laadukkaana ja turvallisena sosiaali- ja terveysalan kohtaamisena, toteaa Komulainen.

– Vaasan korkeakoulusektorin yhteistyö on ilahduttavaa.

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen on kiitollinen, että vaasalaiset korkeakoulut ovat lähteneet innolla mukaan koulutuksen kehittämiseen.

– Näiden oppilaitosten kautta kaikki työntekijät voivat saada ajantasaista koulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta, Kinnunen toteaa.

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat saaneet opiskeluaikana myös käytännön työelämäkokemusta. 

Ajattelutavan haastaja

Potilasturvallisuus kuuluu myös VAMKin peruskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysalan lehtori Sanna Saikkonen kertoo, että uudessa opetussuunnitelmassa potilasturvallisuus otetaan entistä paremmin huomioon myös peruskoulutuksessa.

– Yhtenä kantavana teemana on moniammatillisuus, eli kaikessa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon terveydenhuollon monet toimijat. 

Tämä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi kotisairaanhoidon ja sosiaalityön ammattilaiset puhuvat asioista samoilla termeillä ja ottavat asiakkaan kokonaistilanteen huomioon. Yhteistyön tuloksena on myös entistä turvallisempaa palvelua.

Tuija Ikosen mukaan kyseessä on myös ajattelutavan muutos. Siinä missä aiemmin on keskitytty oppimaan jo tehdyistä virheistä, nykyään pyritään yhä enemmän jakamaan hyviä käytänteitä.

– Learning from excellence -ajattelutavan mukaan kannattaa hallitusti vahvistaa sellaista osaamista, joka suojaa epäonnistumisilta. Vaaratapahtumista toki on ilmoitettava edelleen, mutta kannustamme myös kertomaan, jos jokin on mennyt erityisen hyvin.

Takaisin