Ajankohtaista

Portal är Vyh's studerandenas nya info- och inlärningsställe   

Vyhs studieportal har tagits fram för användning inom undervisningen och är avsedd för studerande, lärare och annan personal.

Plattformen för portalen är det välkända verktyget Moodle. Portalen kommer i fortsättningen att innehålla information som studerandena och lärarna behöver i sitt dagliga arbete.

Den centrala förnyelsen är att information härefter kan produceras skilt för varje utbildningsprogram. Meningen är att i fortsättningen få med alla genomförda studiekurser.

Namnet Portal gavs på basis av en namntävling som ordnades bland studerande.

Portalens adress är https://portal.puv.fi/

Närmare information: ICT-lektor Pekka Liedes, pekka.liedes@puv.fi

Takaisin