Ajankohtaista

Planerare för viss tid 

Biblioteksarbetsgruppen vid Vasa högskolekonsortium söker en planerare för viss tid till ett projekt vars syfte är att kombinera biblioteken för teknik vid högskolorna. I projektet deltar tre bibliotek: Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, Svenska yrkeshögskolans bibliotek och Vasa yrkeshögskolas bibliotek. Planerarens uppgift är att i samråd med biblioteken utarbeta en preliminär projektplan, kartlägga förutsättningarna för gemensamma tjänster och utrymmesfrågor samt delta i planeringen av databasernas sammanslagning. Arbetet inleds 1.8.2006 eller enligt överenskommelse och pågår i ca 4 månader. Projektet har fått finansiering från Undervisningsministeriets medel för främjande av informationssamhället. 

Vi förutsätter utbildning inom biblioteksbranschen och/eller arbetserfarenhet. Goda kommunikationsfärdigheter, organisationsförmåga och planeringskunskaper är till fördel i arbetet. Uppgiften lämpar sig även för en studerande inom biblioteksbranschen och kan vara en del av lärdomsprovet.

Biblioteken fungerar i en tvåspråkig omgivning, så förutom goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och goda muntliga färdigheter i det andra språket är till nytta. 

Tilläggsuppgifter fås av:

Bibliotekschef Marita Ahola, Vasa yrkeshögskolas bibliotek,  marita.ahola@puv.fi,  tfn (06) 326 3523
Bibliotekschef Vuokko Palonen, Tritonia, vuokko.palonen@tritonia.fi, tfn (06) 324 8234 eller 050 584 2340
Bibliotekschef Britt Sjöström, Svenska yrkeshögskolans bibliotek, britt.sjostrom@syh.fi,  tfn (06) 328 5130

Ansökningar och meritförteckningar före 2.6.2006 kl. 15.00 till:

Vasa yrkeshögskolas bibliotek
Marita Ahola
Rådhusgatan 29-33
65100 Vasa

Eller per e-post: marita.ahola@puv.fi

Takaisin