Ajankohtaista

Pienten yritysten matkailijamäärät mukaan tilastointiin

Julkaistu 2011-11-08 15:15:54 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun matkailun osasto aloittaa pohjanmaan matkailuyritysten tietojen keräämisen marraskuun aikana. Suomen matkailutilastoinnissa on ollut ongelmia ja puutteita, ja yksi merkittävimmistä on ollut pienten majoitusyritysten puuttuminen tilastoista. Kun kerrotaan esimerkiksi alueen matkailijamääristä kesän aikana, puuttuvat luvuista ne yöpyjät, jotka majoittuvat alle 10 huoneen majoitusyrityksissä. Myöskään pienet ohjelmapalveluyritykset eivät ole mukana tilastoissa. Kun todellista matkailijatietoa ei saada, on hankalaa tehdä alueellisia matkailijavertailuja. Matkailun taloudelliset vaikutukset alueelle on vaikea todentaa, kun tilastoinnin ulkopuolelle jää suuri osa toimijoista, ja on laskettu, että joillakin maaseutualueilla jopa yli 50 % matkailuyrityksistä ei tilastoida millään tavoin.

Ongelmaan on puututtu Matkailun teemaryhmässä ja työ- ja elinkeinoministeriössä, ja tilastoinnin parantamiseksi on käynnistetty Matkailun alueelliset tietovarannot -hanke, jossa kerätään matkailuyritysten tietoja tarkoitusta varten kehitettyyn tietopankkiin. Tiedonkeruuhanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Esimerkkejä yrityksiltä kysyttävistä tiedoista ovat majoituskapasiteetti, yöpymisvuorokausien määrä, mitä aktiviteetteja yritys tarjoaa, henkilökunta ja yrityksen palvelukielet.

Vuonna 2010-2011 aloitettiin tietojen keruu viidessä pilottimaakunnassa itäisessä Suomessa. Pilotointivaiheen jälkeen tietojenkeruuta päätettiin laajentaa valtakunnalliseksi. Tiedonkeruu ei vielä kata koko Suomenmaata, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseutu ei vielä osallistu pienten matkailuyritysten tilastointiin. Tällä hetkellä matkailutietoa kerätään 11 maakunnassa. Uusia alueita tiedonkeruussa ovat mm. Satakunta, Jyväskylä ja Turku. Vaasa, muiden uusien tiedonkeruualueiden kanssa aloittaa yhteydenotot pohjalaisiin matkailuyrityksiin tässä kuussa.

Tietovarantojen yhteyshenkilö Annika Torniainen Vaasan ammattikorkeakoulusta toivoo matkailuyrityksiltä yhteistyöhalua ja aktiivisuutta tietojen antamisessa, sillä se on ainut keino saada pienet yritykset pois piilosta ja mukaan tilastoihin. Pohjanmaalla on runsaasti pieniä matkailuyrityksiä ja kun niistä suuri osa saadaan mukaan tietopankkiin, tiedetään paljon paremmin, millainen merkitys matkailutoimialalla on tällä alueella.

Lisätiedot:
Annika Torniainen, hankekoordinaattori
Puh. 020 766 3314, annika.torniainen@puv.fi

Takaisin