Ajankohtaista

Opinnäytetyö: Uuden työntekijän perehdyttämisessä hyvä suunnittelu ja valmistautuminen ratkaisevat

Julkaistu 2019-02-11 15:50:12 EET.

Valmiiksi laadittu opastusmateriaali ja perehdytyksen vaiheiden suunnittelu paljastuivat avaimiksi uuden työntekijän onnistuneeseen perehdytykseen. Hyödyt ovat molemminpuoliset – uusi työntekijä saa paremmat eväät ja samalla perehdyttäjä osaa paremmin arvioida, kauanko aikaa alkuun neuvominen vie.

IMG_9555_säädetty_610.jpg

Kuva: Anssi Turunen

Jenna Tapola tutki perehdyttämistä jo tradenomiopiskelijana ja jatkoi aiheen parissa VAMKin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä.

– Yritys halusi tietää perehdyttämisestä lisää ja olin itse tutkinut aihetta jo aikaisemmin. Tämä oli hyvää jatkoa aikaisempaan opinnäytetyöhön, tällä kertaa johdon näkökulmasta, kertoo Tapola.

Tapola tutki opinnäytetyössään VV-Kuivaus Oy:n johdon näkökulmaa perehdyttämisestä. Tutkimuksessa selvisi, että onnistuneeseen perehdyttämiseen tarvitaan perehdyttämisprosessin suunnittelua ja valmiiksi laadittu perehdytysmateriaali, mikä helpottaa prosessin kulkua. Perehdyttämistä tulee suunnitella ja siihen tulee valmistautua etukäteen, jolloin perehdyttämisen haasteet vähenevät ja perehdyttäminen onnistuu. Suunnittelun avulla yrityksessä perehdyttämisestä saadaan yhtenäistä ja perehdyttäjien ajan hallinta helpottuu.

Hyvä suunnittelu ja valmistautuminen ovat hyödyttäneet Tapolaa myös Vaasan ammattikorkeakoulun opinnoissa, joiden yhdistäminen töiden ja muun elämän kanssa ei ole aina mutkatonta.

–  Kaiken yhdistäminen on välillä hankalaa ja aikatauluttamista tarvitaan, mutta kyllä se onnistuu, kun siihen sitoutuu. Verkko-opinnot ovat olleet aika tavalla pelastus. Olen pystynyt tekemään ne joustavasti viikonloppuisin ja iltaisin. Aloitin 2017 syksyllä ja saan nyt helmikuussa paperit ulos, pohtii Tapola.

Aikataulutus onnistui ja Jenna valmistuu jopa hieman aikataulustaan etuajassa.

Lisätiedot

Tapola, J. 2019. Johdon näkökulma perehdyttämisen tarpeista. Opinnäytetyö. Liiketalous, liiketoimintaosaaminen. Vaasa. Vaasan ammattikorkeakoulu. Linkki: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901251588

Jenna Tapola, YAMK, Liiketoimintaosaaminen, Vaasan ammattikorkeakoulu, jenna.tapola@outlook.com, GSM 050 538 0507.

Opinnäytetyön on ohjannut Margit Mannila.

 

Takaisin