Ajankohtaista

Palvelumuotoilun hyödyntäminen verkkokaupan suunnittelussa

Julkaistu 2020-12-18 09:25:38 EET.

Verkkokaupan suosio jatkaa kasvuaan, luoden uusia mahdollisuuksia myös yritysten kasvulle. Liiketoimintaosaamista Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Hannele Latvala selvitti, miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää verkkokaupan konseptoinnissa.

Vaasan ammattikorkeakoulussa tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) opiskeleva Hannele Latvala selvitti opinnäytetyössään, mitä asioita on otettava huomioon verkkokauppaa suunniteltaessa. Kehittämistyö tehtiin toimeksiantona Tampereella toimivalle Kirpputori Tarina Oy:lle. Tavoitteena oli konseptoida verkkokauppa palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen.

Opinnäytetyössä perehdyttiin palvelumuotoiluun ja asiakasymmärrykseen sekä verkkokaupan käytettävyyteen ja markkinointiin. Lisäksi asiakasymmärrystä pyrittiin syventämään asiakasprofiloinnin avulla.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millainen on hyvä verkkokauppa ja mitä pitää ottaa huomioon verkkokauppaa suunniteltaessa.

Tutkimus toteutettiin havainnointitutkimuksena. Tutkimukseen otettiin mukaa viisi Suomessa toimivaa verkkokauppaa, joista yksi oli Suomessa toimiva kansainvälinen verkkokauppa.

Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että verkkokauppaa suunniteltaessa on otettava erityisesti huomioon verkkokapan käytettävyys ja selkeys. Suunnittelussa on hyvä noudattaa jo hyviksi koettuja vakiintuneita käytäntöjä. Tuotteiden ryhmittelyyn ja tuotehaun toimivuuteen sekä tulosten järjestämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Verkkokaupan käytettävyyteen vaikuttavat verkkokaupan selkeys ja toimivuus. Asiakkaiden tarpeet tulee huomioida niin, että verkkokaupasta saadaan helppokäyttöinen. Noudattamalla vakiintuneita käytäntöjä asiakkaat löytävät helposti etsimänsä toiminnot. Tuotteiden ryhmittely ja toimivat hakutoiminnot helpottavat asiointia verkkokaupassa. Lisäksi tulee kiinnittää huomioita verkkokaupan käytettävyyteen eri päätelaitteilla.

Lisätiedot:

Latvala, H. 2020. Palvelumuotoilun hyödyntäminen verkkokaupan konseptoinnissa. Case: Kirpputori Tarina Oy. Opinnäytetyö. Liiketoimintaosaaminen, tradenomi YAMK. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

Hannele Latvala
+358 40 716 7961
hannele.latvala@netikka.fi

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus –palveluun osoitteessa
https://publications.theseus.fi/
Opinnäytetyön ohjaaja: Yliopettaja Margit Mannila

Takaisin