Ajankohtaista

Päivitä osaamisesi aikuisopiskelijana!

Aikuiskoulutus täydentää opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta. Joustava, monimuotoinen opiskelutapa sopii työssäkävijän aikatauluihin. Koulutus on maksutonta.  Hakuaika koulutuksiin on 1.4.- 28.4.2006. Liity 400 aikuisopiskelijamme joukkoon!

Tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

-Liiketalous, 210 op
-Företagsekonomi, 210 sp
-Hotelli- ja ravintola-ala, 210 op
-Rakennustekniikka, 240 op
-Sähkötekniikka, 240 op
-Tietotekniikka, 240 op
-Ympäristöteknologia, 240 op

Hakukelpoisuus: Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto. Koulutus alkaa elokuussa 2006 ja kestää 3-5 vuotta.

Ylempi AMK-tutkinto

-Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
-Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän muuttuneisiin koulutustarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuus: AMK- tai muu korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta. Koulutus alkaa syksyllä 2006. Laajuus on 90 opintopistettä (n. 3vuotta).

Erikoistumisopinnot

- Kiinteistövälittäjän erikoistumisopinnot: Liiketalous, 45 op. Mahdollisuus erikoistua kiinteistövälityksen tehtäviin.
Hakukelpoisuus: tradenomitutkinnon tai soveltuvan opistotutkinnon suorittaneet, joilla on alan työkokemusta.

- Advanced theoretical skills for engineering, 30 cr. Englanninkielisen ohjelman tarkoituksena on tarjota lisäopintoja erityisesti vaativiin suunnittelutehtäviin tähtääville insinööreille.

Lisätietoja:

http://www.puv.fi/fi/koulutus/aikuiskoulutus/
hakutoimisto@puv.fi, puh. 06 326 3111

Takaisin