Ajankohtaista

OPM-tiedote: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot voimaan 2005

- Korkeakoulujen arviointineuvoston asettaman kansainvälisen arviointiryhmän loppuraportti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vakinaistamisesta on rohkaiseva, totesi opetusministeri Tuula Haatainen opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen tavoiteseminaarissa tiistaina.

- Arviointiryhmän mielestä kokeilussa olevat ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot, joita nyt siis kutsutaan ylemmiksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi, vertautuvat ammatillisesti suuntautuneisiin master-tason tutkintoihin muissa maissa. Arviointiryhmä pitää jatkotutkintoja master-tason tutkintoina ja näin ollen on luonnollista, että ne tuottaisivat myös kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

- Opetusministeriössä valmistellaan marraskuun aikana luonnos hallituksen esitykseksi koskien ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmän kehittämistä. Siinä otetaan huomioon arvioinnin tulokset. Tarkoituksena on, että lakiesitys voitaisiin antaa eduskunnalle vuoden vaihteen tienoilla, jotta laki voisi astua voimaan elokuun alussa ensi vuonna.

- Korkeakoulujemme ja niiden tutkintojärjestelmien tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Bolognan prosessin myötä Euroopan korkeakoululaitosten tutkintorakenteet muuttuvat kaksivaiheisiksi. Ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinnot ovat kolmi- tai nelivuotisia. Toinen vaihe on bachelor-tason päälle rakentuva vuoden tai kahden mittainen toisen syklin master-tason tutkinto. Tutkintorakenteita kehitetään samojen suuntaviivojen mukaisesti sekä yliopistollisessa että ammatillisesti suuntautuneessa korkeakoulutuksessa.

- Korkeakouluverkon kehittämiseen kohdistuu paineita, mutta erityisen voimakkaita paineita luovat vaatimukset selkeämmästä profiloinnista ja kansainvälisestä tasosta. Parhaiten tulevaisuudessa menestyvät ne ammattikorkeakoulut, jotka määrätietoisesti ja ryhtyvät kokoamaan yksikkörakennettaan kohti vahvempia yksiköitä.

- Ammattikorkeakoulujen ja työelämän tulee jatkossa olla nykyistäkin tiiviimmässä ja syvällisemmässä keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, totesi Haatainen.

Opetusministeri Tuula Haatainen
opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen tavoiteseminaarissa
tiistaina 9.11.2004
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Joensuu

Takaisin