Ajankohtaista

OPM-tiedote: Opintotuki uudistuu

Korkeakouluopiskelijoiden opintolainan valtiontakauksen määrää korotetaan 220 eurosta 300 euroon kuukaudessa. Asumislisää myönnettäessä huomioon otettava asumismenojen enimmäismäärä nousee 252 euroon. Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneelle myönnetään oikeus verosta tehtävään opintolainavähennykseen. Hallitus päätti torstaina asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Opintolainavähennykseen olisi oikeutettu korkeakoulututkinnon laissa säädetyssä määräajassa suorittanut verovelvollinen. Vähennys olisi 30 prosenttia opintojen aikana kertyneen opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä. Vähennys tehtäisiin suoraan verosta enintään tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kansaneläkelaitos päättäisi oikeudesta opintolainavähennykseen ja vähennyksen enimmäismäärän.

Oikeus opintolainavähennykseen olisi yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon enintään kaksi vuotta tutkinnon laajuutta pidemmässä ajassa suorittaneella ja alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon yhden vuoden tutkinnon laajuutta pidemmässä ajassa suorittaneella.

Määräaika olisi lisäksi enintään kaksi lukuvuotta edellä mainittua pidempi, jos lainansaajan opinnot ovat viivästyneet asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palveluksen tai oman sairauden vuoksi. Määräaika voisi lasten hoitamisen perusteella olla tätäkin pitempi. Tällöin otettaisiin huomioon lukukaudet, joiden aikana lainansaaja on saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Vähennysoikeus koskisi opiskelijoita, jotka on hyväksytty korkeakouluun aikaisintaan kesän 2005 opiskelijavalinnassa tai opiskelijoita, jotka ovat saaneet opiskelupaikan aikaisemmin, mutta kirjoittautuvat läsnäolevaksi ensimmäisen kerran aikaisintaan syyslukukaudelle 2005.

Esityksen tavoitteena on parantaa opintotuen riittävyyttä päätoimisen opiskelun aikana ja kannustaa opiskelijoita valmistumaan kohtuullisessa ajassa.

Opintotukilain ja verolainsäädännön muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2005. Asumislisää myönnettäessä huomioonotettavien asumismenojen rajan korotusta sovellettaisiin 1.11.2005 lukien.

- - -

Lisätietoja:

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, puhelin (09) 160 77443

- ylitarkastaja Virpi Hiltunen, puhelin (09) 160 77034

Takaisin