Ajankohtaista

Opetuksen maksuttomuus kuuluu koulutuksen perusturvaan

Opetusministeri Tuula Haatainen
Next Step -messujen avajaisissa keskiviikkona 28.1.2004, Helsingin Messukeskus

- Suomen menestys ja hyvinvointi perustuu koulutettuun ja ammattitaitoiseen väestöön. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki nuoret pääsevät osallisiksi koulutuksesta. Koulutustakuu on periaate, jonka tarkoituksena on turvata kaikille peruskoulun päättäville sekä vailla ammatillista koulutusta oleville nuorille jatko-opintomahdollisuudet, sanoi opetusministeri Tuula Haatainen Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry:n järjestämillä Next Step -koulutusmessuilla keskiviikkona.

 - Koulutuksen perusturva merkitsee myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulutukseen pääsyssä ja koulutusjärjestelyissä. Opetuksen maksuttomuus on kirjattu lakiin sekä opetusministeriön määräyksiin selkeästi. Oppimateriaalit sekä opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut työvälineet, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, eivät kuitenkaan ole maksuttomia.

Ministeri muistutti myös, että suurin osa ammattiin opiskelevista nuorista on vanhempien taloudellisen tuen varassa.

- Opetusministeriö lähetti syksyllä 2003 kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille työturvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa koskevan muistion. Siinä täsmennettiin opiskelijoiden henkilönsuojaimien hankintaan ja kustannusten jakoon liittyviä periaatteita koulutuksen järjestäjän, työnantajan ja opiskelijoiden välillä.

Ministeri muistutti hallituksen hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman sisältävän tavoitteet koulutuksen määrällisestä kehittämisestä eri koulumuodoissa ja -asteilla sekä koulutusaloilla.

- Tärkeitä kysymyksiä ovat, millaista osaamista ja ammattitaitoa Suomi tarvitsee. Millaista koulutusta nuoret haluavat? Millä aloille koulutuspaikkoja tulisi suunnata? 

- Tarkoituksena on huolehtia koulutustarjonnan tasapainoisesta kehittämisestä kaikissa koulumuodoissa
ja -asteilla. Koulutustarpeiden ennakointia ei tule koskaan perustaa suhdannevaihteluiden varaan. On nähtävä nousukausien ja taloudellisten taantumien ylitse. Yrityksiltä ja työelämältä toivoisikin nyt malttia ja vastuullisuutta. Nuorille tulisi antaa mahdollisuuksia. Nuoret tarvitsevat työssäoppimisen paikkoja ja harjoittelumahdollisuuksia sekä työtä valmistumisensa jälkeen, muistutti ministeri Haatainen.

Takaisin