Ajankohtaista

OPM-tiedote: Hallitus antoi esityksen ylemmistä AMK-tutkinnoista

Ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmä muuttuu. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla tutkinto ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen tutkinnoiksi tulevat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Hallitus päätti torstaina asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Pääsyvaatimuksena ylempiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin olisi perustutkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitettäisiin tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Laajuudeltaan koulutusohjelmat olisivat vähintään lukuvuoden ja enintään puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Opetusministeriö päättää käynnistettävistä koulutusohjelmista ammattikorkeakoulujen esitysten perusteella.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ovat mahdollisia kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakouluissa tarpeen mukaan verkostoitumalla.

Esityksen tavoitteena on, että ammattikorkeakoulut voivat omalta osaltaan huolehtia siitä, että eri alojen työelämätarpeet tulevat huomioonotetuiksi. Esityksellä pyritään vastaamaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden omiin odotuksiin jatko-opintojen suhteen.

Jatko-opiskelupaikkoja lisätään vuosittain siten, että vuonna 2008 noin 2 000 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta aloittaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2005.

- - -

Lisätietoja:

- hallitusneuvos Matti Rajakylä (opetusministeriö), puh. (09) 160 77258

Takaisin