Ajankohtaista

Dementoituneiden kanssa pitää ottaa kiinni ohikiitävistä hetkistä

Pietarsaarelaisen Dementiakoti Viivi ja Wilhelmin yrittäjä Irma Otranen osallistui Vaasan ammattikorkeakoulun YRITYSKLINIKKA- hankkeeseen. Otranen suorittaa itse johtamisen erikoisammattitutkintoa ja on motivoinut kehittämään itseään sekä dementiakotiaan. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat mukana dementiakodin kehittämistyössä suunnittelemassa lomaketta, joka on osa dementoituneiden omaisten perehdytysopasta.

Omaisten perehdyttämisoppaan kehittämistyössä olivat mukana ammattikorkeakoulun neljännen vuosikurssin sairaanhoidon opiskelijat. Toimeksiannon toteutus aloitettiin yrittäjän ja opiskelijoiden tapaamisessa. Irma Otranen johdatteli opiskelijat dementiakodin tunnelmiin kertomalla tositarinoita Dementiakoti Viivi ja Wilhelmin jokapäiväisestä elämästä, iloista ja suruista. Otrasen mieleenpainuvat tarinat saivat opiskelijat hiljaisiksi. Ehkä moni pohti ajatuksissaan "Voi kun minuakin hoidettaisiin tuolla lämmöllä ja välittämisellä, kun joskus vanhenen ja ehkä dementoidun." Viivin ja Wilhelmin asukkaiden keski-ikä on 80 ja 90 vuoden välissä. "Niin suureen määrään vuosia mahtuu paljon elämänkokemuksia ja viisautta, ja siksi työ dementoituneiden parissa on haastavaa, mutta se myös antaa paljon", Otranen kertoi opiskelijoille. 

Omaisen dementoituminen on usein raskasta läheisille ihmisille. Silloin on mukana koko tunteiden paletti. Omaiset saattavat kokea syyllisyyden ja hylkäämisen tunteita, kun dementoitunut läheinen saatetaan dementiakotiin. Dementoitunutta ihmistä on saatettu hoitaa kotona vuosikausia ennen hoitokotia, ja hoitavan omaisen jaksaminen ja oman elämänhallinta on ollut koetuksella, mutta silti syyllisyyden tunteet ovat läsnä dementoituneen päästessä hoitoon. Otrasen kehittämistyössä ja omaisten perehdyttämisoppaan laatimisessa juuri tähän ongelmaan halutaan löytää helpotusta. Tavoitteena on omaisten kuunteleminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen tässä uudessa elämäntilanteessa. Millaisia tunteita esimerkiksi surua, syyllisyyttä, vihaa, katkeruutta, omaiset käyvät läpi prosessissa, jossa dementoitunut läheinen siirtyy muiden hoidettavaksi? Miten omainen haluaa osallistua dementoituneen hoitoon jatkossa, ja kuinka paljon? Dementoituneen hoitoa helpottaa, että omaisen kanssa käydään perusteellisesti läpi sekä käytännön järjestelyjä, että tunteisiin liittyviä asioita. 

Yhteistyössä yrittäjän kanssa opiskelijat laativat kyselylomakkeen omaisille, joka sisälsi kysymyksiä edellä mainituista teemoista dementoituneen hoidon alkuvaiheessa. Opiskelijat saivat tämän toimeksiannon puitteissa mahdollisuuden oppia aidosta yrityksen kehittämistehtävästä, ja yrittäjä sai ulkopuolista näkemystä kehittämiseensä. Toimeksianto toteutettiin laadunhallinnan opintojaksolla, ja hoitotyön opettaja Terhi Pekkisen mielestä laatuasioiden opiskeluun sopivat hyvin konkreettiset työelämän toimeksiannot, muuten laatu käsitteenä saattaa jäädä liian abstraktiksi.

Yritysklinikka-projektissa ollut mukana eri toimialojen yrityksiä, ja projektikoordinaattorina on päässyt hyvin toisistaan poikkeaviin eri toimialojen maailmoihin. Tästä projektista parhaiten mieleen jäivät Irma Otrasen ohje haastavaan työhön dementoituvien kanssa: "Dementoituneiden kanssa pitää olla aistit herkkinä, pitää vain saada kiinni niistä pienistä ohi kiitävistä hetkistä." Sama ohje tosin sopii mielestäni myös muistaville.
 
Yritysklinikka -hanke on päättynyt 28.2.207, mutta klinikka-toiminta jatkuu Vaasan ammattikorkeakoulussa. Yritysklinikka tarjoaa pk-yrityksille soveltavaa tutkimusta sekä kehittämistoimenpiteitä kaikilla Vaasan ammattikorkeakoulun toimialoilla. Yrityksillä on mahdollisuus ostaa edulliseen hintaan palveluja. Ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat toimeksiannot opettajien ohjauksessa. Hankkeen rahoittaja on ESR, Länsi-Suomen lääninhallitus. Yritysklinikka on linkki Pohjanmaan työelämän ja Vaasan ammattikorkeakoulun välillä. 

Lisätietoja:
Yritysklinikan projektikoordinaattori Annika Torniainen
puh. 06 326 3573, gsm. 040 831 4420 email: annika.torniainen@puv.fi.
Yritysklinikan kotisivu: www.yritysklinikka.com.

 
Takaisin