Ajankohtaista

Opiskelijakunta Vamok hakee liiketalouden ja matkailun opiskelijajäsentä opintotukilautakuntaan

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Vamok hakee yhtä opiskelijajäsentä Vaasan ammattikorkeakoulun opintotukilautakuntaan varajäseneksi nykyisen varajäsenen valmistuessa. Opiskelijan tulee olla liiketalouden ja matkailun alalta.

Opintotukilautakunnan tehtävistä säädetään Vaasan ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännön 4 §:ssä seuraavasti:

"Opintotukilautakunnan tehtävänä on opiskelijoiden edistymisen seuranta opin totukilain 5 b § ja opintotukiasetuksen 4 § mukaisesti sekä kesäaikana harjoitettavien opintojen ja ulkomailla harjoitettavien opintojen opintotukeen oikeuttavan riittävän laajuuden määritteleminen."

Opintotukilautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Kansaneläkelaitokselle edel-lä mainituista asioista oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä (lisätietoa www.puv.fi - opintotuki).

Valittujen opiskelijajäsenten toimikausi on alkanut 1.8.2009 ja kestää 31.7.2011 saakka. Opintotukilautakunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

VAMOK pyytää kirjalliset hakemukset 5.2.2010 klo 12 mennessä osoitteeseen:
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa tai
sähköpostitse osoitteeseen paasihteeri(at)vamok.fi.

Takaisin