Ajankohtaista

Opiskelija Jan Nymanin opinnäytetyöstä apua Vaasan viheralueiden suunnitteluun

Vaasassa valmisteltavaa vuoden 2030 yleiskaavasuunnitelmaa varten on tehty koko kaupunkialueen kattava pesimälinnustoselvitys. Kerätyn aineiston pohjalta on kehitetty järjestelmä, jonka avulla voidaan tuoda esiin kaupunkiluonnon monimuotoisia alueita. Nämä alueet voidaan siten huomioida kaupungin viheralueiden suunnittelussa entistä paremmin.

Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin ympäristöteknologian aikuisopiskelija Jan Nyman on opinnäytetyönään analysoinut Vaasan kaupunkisuunnittelun vuosien 2005-2008 aikana keräämän pesimälinnustoa koskevan aineiston. Nymanin tutkimuksen mukaan linnustoa voidaan käyttää yhtenä maisemarakenteen, luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristön tilan muutosten ilmentäjänä, ja saatua tietoa voidaan soveltaa kaavoituksen ja maankäytön tarpeisiin.

- Vaasa on edelläkävijä viheralueiden suunnittelussa. Kaupungista löytyy monipuolinen pesimälinnusto, joka kertoo vuosisataisesta historiasta puistomaisena kaupunkina. Vaasalaiset ovat onnekkaita, sillä monimuotoinen luonto löytyy kaupungissakin ihan nurkan takaa.

Vastaavaa pesimälinnustoselvitystä koko kaupungin alueelta ei ole aiemmin tehty. Linnuston analysoinnin perusteena käytettiin valtakunnallisia määrityksiä. Käytännössä järjestelmän toimivuutta testattiin Vaasan keskuspuiston suunnittelualueella.Jan Nyman valmistuu keväällä insinööriksi Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmasta. Hän työskentelee projektisuunnittelijana Vaasan kaupunkisuunnittelussa.

Takaisin