Ajankohtaista

Opiskelija Hanna Kauppila selvitti materiaalien uusiokäyttöä Tiehallinnolle

Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijan Hanna Kauppilan insinöörityö tulee tarpeeseen, kun Tiehallinto pyrkii entistä parempaan ekotehokkuuteen. Hän selvitti raivaustöissä jätteeksi joutuvien materiaalien lajittelua ja käyttömahdollisuuksia. Niillä voi esimerkiksi korvata luonnonmateriaaleja.

Kiviainesta tarvittaisiin etenkin kasvavien asutuskeskusten lähistöllä, minne on toisaalta vaikea saada ympäristölupia uusia ottamoita varten. Teiden raivaustöissä syntyy monenlaista jätemateriaalia, joista osa voidaan käyttää maanrakentamisessa uudelleen ja korvata näin luonnosta otettavia kiviaineksia. Nykyään eniten on uusiokäytetty asfalttia.

Kauppila on selvittänyt opinnäytetyössään muun muassa materiaalien uusiokäyttöä koskevia lakeja sekä laatinut Tiehallinnon käyttöön materiaalikohtaiset ohjekortit. Raivauksessa syntyviä materiaaleja uusiokäytettäessä on tiedettävä niiden ominaisuudet sekä käyttöön soveltuminen. Tärkeää on myös, mitä laki asiasta sanoo, eli edellyttääkö uusiokäyttö ympäristölupaa tai ilmoitusta. Hyödyntämiskelpoinen materiaali saattaa päätyä kaatopaikalle, koska ympäristölupien saaminen vie paljon aikaa.

Kauppila kertoo aiheen löytyneen hänen työharjoittelunsa aikana Vaasan tiepiirissä. Työstä toimitetaan julkaisu Tiehallinnon käyttöön.

- Tällaisen työn tarve oli ilmeinen. Lait ovat olemassa, mutta muuttuvat koko ajan eikä niiden tulkinta aina ole helppoa, kertoo insinöörityön ohjannut yliopettaja Riitta Lähdemäki

Työssä on käsitelty rakennusten purussa syntyvää tiiltä ja betonia, päällysteiden purkuasfalttia, kantoja ja hakkuutähteitä sekä käytöstä poistettavia tievalaisimia ja teräsputkirumpuja. Esimerkiksi valaisimien puupylväät ovat nykylain mukaan ongelmajätettä, jota ei saa luovuttaa esimerkiksi kuluttajalle, koska puussa on arseenia.

Hanna Kauppila valmistuu insinööriksi 21.12. Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmasta. Hänen insinöörityönsä osallistuu myös ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen Thesis-opinnäytetyökilpailuun.

    
Ympäristöteknologian opiskelija Hanna Kauppila selvitti insinöörityössään Tiehallinnolle ekotehokkaita ratkaisuja materiaalien uusiökäyttöön.
 
 
 
Teksti ja kuva: Pia Liedes

Takaisin