Ajankohtaista

OPM-tiedote 10.5.2007

Opintotuki paranee

Valtioneuvosto esitti torstaina, että opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja korotettaisiin noin 30 prosentilla, mikä vastaa eduskunnan edellyttämää kustannustason muutokseen perustuvaa nostoa. Toisella asteella vanhempien tulot otetaan huomioon myönnettäessä opintorahaa alle 20-vuotiaille ja asumislisää alle 18-vuotiaille. Kaikilla koulutusasteilla vanhemman luona asuvan tai alle 18-vuotiaan itsenäisesti asuvan opintorahaa voidaan lisäksi korottaa vanhempien pienituloisuuden perusteella.

Esityksessä ehdotetaan, että opiskelijalla olisi oikeus täysimääräiseen opintorahaan ja asumislisään, jos  vanhempien puhtaiden ansio- ja pääomatulojen määrä on enintään 40 800 euroa vuodessa. Opintorahaa ja asumislisää vähennettäisiin jokaista tulorajan ylittävää täyttä 1 010:tä euroa kohden viisi prosenttia. Vanhempien luona tai  itsenäisesti asuvien alle 18-vuotiaiden  opintorahaa voitaisiin korottaa vanhempien pienituloisuuden perusteella, jos vanhempien puhtaat ansio- ja pääomatulot ovat enintään 20 700 euroa vuodessa. Tulorajan ylittyessä korotus pienenisi asteittain siten, ettei sitä myönnettäisi, jos  tulojen yhteismäärä ylittää 39 000 euroa.

Vanhempien tulojen perusteella korotettaisiin noin 30 000 opiskelijan opintorahaa. Näistä 28 000 olisi toisen asteen ja 2 000 korkeakouluopiskelijoita.  Nk. pienituloisuuden tulorajan korotus parantaisi 9 600 opiskelijan opintorahaa ja 400:n asumislisää. Kokonaan uusia tuen piiriin tulijoita olisi noin 6 500 opiskelijaa.

Opintoraha nousisi nyt tuen piirissä olevilla keskimäärin 34 euroa ja asumislisä 67 euroa kuukaudessa. Uudet tuen piiriin tulijat saisivat opintorahaa keskimäärin 46 euroa ja asumislisää 86 euroa kuukaudessa.

Vanhempien tulorajojen korotusten myötä opintotuki kohdentuu aiempaa kattavammin alle keskituloisista perheistä tuleville lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2007.

Takaisin