Ajankohtaista

Opintopisteet ja opintotuki

Vuoden alusta on tullut voimaan asetus (4§) opintojen riittävästä edistymisestä opintopisteinä. Opintojen katsotaan edistyvän siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon vahvistetussa tukiajassa, kun opintopisteitä on 5,5 tukikuukautta kohden. Opintotuki kuitenkin voidaan myöntää tai maksamista jatkaa, kun opiskelija suorittaa vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä (laske 3,2 ov x 1,5=4,8 opintotukipistettä) tukikuukautta kohden. Jos nostat tukea lukuvuosittaisen tukiajan puitteissa 1.9.05 - 31.5.2006, pitäisi opintopisteitä kertyä yhteensä minimissään 43.2.

Takaisin