Ajankohtaista

Opintotuki-info: Opintojen päättymisvuosi ja tulovalvonta

Takaisinperinnän päätösehdotuksessa ei voida ottaa huomioon opintojen aloittamista tai valmistumista, koska Kela ei tiedä, miten tulot ovat kohdistuneet opiskeluajalle ja muulle ajalle. Jos opiskelija on tulovalvontavuonna (kalenterivuonna) aloittanut opintonsa tai valmistunut, hän voi uudelleenkäsittelypyynnössä selvittää opiskeluaikansa ja tulonsa.

Uudelleenkäsittelypyyntöön tulee liittää mukaan todistukset, joista ilmenevät palkkatulot, muut tulot ja aika, jolloin tulot on saatu. Todistukset on oltava sellaisista tuloista, jotka on saatu muulta kuin opiskeluajalta. Liitteeksi tarvitaan myös todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, tutkinnon suorittamisesta tai valmistumisesta.
Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle sen mukaan, milloin tulo on saatu. Jos et selvitä tulon maksuajankohtaa, tulo kohdistetaan opiskeluajalle. Luovutusvoitot kohdistetaan kaupantekopäivän mukaan. Jos tulon maksuajankohtaa ei ole mahdollista selvittää (esim. elinkeinotoiminnan ansiotulot), se voidaan jakaa tasan kalenterivuoden 12 kuukaudelle.

Tuloista, jotka on maksettu opiskelijalle ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden jälkeen, ei lasketa mukaan sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 1970 euroa kuukaudessa (1 515 euroa kuukaudessa 31.12.2007 asti). Opintotukea ei siis peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka katsotaan opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tuloiksi.

Tulovalvonta tahdään kaikilla koko vuoden tulojen ja koko vuoden vapaan tulon perusteella. Jos vuositulot eivät ylitä vapaata tuloa, opintotuki on maksettu oikean suuruisena. Jos vuositulot ylittävät vapaan tulon ja tuensaaja on opintonsa aloittanut tai valmistunut, hänen on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saadut tulot pysyvät laskusäännön "660 euroa tukikuukautta kohden ja 1 970 euroa tuetonta kuukautta kohden" mukaisina (505 e/kk ja 1 515 e/kk 31.12.2007 asti). Opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tulot voivat tällöin olla miten suuret tahansa.

Lisätietoja: Susan Sundqvist

Takaisin