Ajankohtaista

Kela-tiedote14.6.2005

Opintotuen kesätukihakemusten käsittely viivästyy

Opintotukilain muutoksen myöhäinen voimaantulo viivästyttää hieman korkeakouluopiskelijoiden kesätukihakemusten käsittelyä. Samalla se voi merkitä opiskelijalle lisäkuluja opintolainan nostamisesta. Kesätukea saa vuosittain noin 40000 opiskelijaa.

Laki opintotukilain muuttamisesta vahvistettiin viime perjantaina 10.6.2005. Muutos sisälsi korkeakouluopiskelijoiden lainamäärien korotuksen sekä opintojaan aloittavien korkeakouluopiskelijoiden uudet enimmäistukiajat ja opintolainavähennyksen. Nämä muutokset tulevat voimaan elokuun alusta. Lisäksi muutokseen sisältyy asumislisän korotus kaikille koulutusasteille 1.11.2005 alkaen.

Kelan mukaan lainmuutoksen myöhäinen voimaantulo viivästytti jossain määrin korkeakouluopiskelijoiden kesätukihakemusten käsittelyä. Muutamissa tapauksissa hakemusta ei ole voitu ratkaista ennen kuin laki on vahvistettu.

Kesätukea saa vuosittain noin 40 000 opiskelijaa. Kelassa ja yliopistojen opintotukilautakunnissa on tällä hetkellä vireillä noin 13 000 hakemusta. Käsittelyajat vaihtelevat yhdestä päivästä kolmeen viikkoon.

Lainmuutoksen myöhäinen vahvistaminen on johtanut siihen, että kesäajalle opintolainaa hakeneille joudutaan useimmiten antamaan kaksi erillistä opintotukipäätöstä. Tämän seurauksena opiskelija voi joutua maksamaan pankille kahdet toimitusmaksut; ensin kesä-heinäkuun opintolainasta ja toiseen kertaan ensi lukuvuoden opintolainasta. Tämä voi merkitä useiden kymmenien eurojen lisäkuluja.

LISÄTIETOJA:

Kela, opintotuki- ja asumistukiasiat, vakuutuspäällikkö Kari Koskinen, puh. 020 434 3875 tai kari.koskinen@kela.fi, tai lakimies Merja Linnanvirta, puh. 020 434 3447 tai merja.linnanvirta@kela.fi

Opintotukikeskuksen johtaja Seppo Naumanen, puh. 020 434 6698 tai seppo.naumanen@kela.fi

Opetusministeriön tiedote 8.6.2005 http://www.minedu.fi/opm/uutiset/archive/2005/06/08_1.html

Takaisin