Ajankohtaista

Opintojen mitoitusjärjestelmä uudistuu eurooppalaiseksi

Euroopassa koulutus on keskellä merkittävää muutosta. Viime vuosituhannen lopulla alkanut kehitys vaikuttaa myös suomalaiseen korkeakoulutukseen. Tavoitteena on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna.

Suomessa on muutettu tutkintorakenne vastaamaan eurooppalaista tavoitetta, opintojen mitoitusjärjestelmä on muuttumassa ja tutkintojen ymmärrettävyyttä on lisätty tutkintotodistuksen liitteen (DS, Diploma Supplement) käyttöönottamisella.

Opintojen mitoitus muuttuu vuonna 2005. Tähän saakka käytössä olleet opintoviikot jäävät historiaan ja tilalle tulevat opintopisteet. Opintoviikon määritelmä on ollut, että yksi opintoviikko vastaa keskimäärin 40 tuntia opiskelijan työtä.

Euroopassa otetaan laajasti käyttöön opintojen mitoitusjärjestelmää, joka perustuu lukuvuoden työmäärään. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - järjestelmä on ollut käytössä reilusti yli vuosikymmenen, alussa sen käyttö keskittyi pääosin opiskelijanvaihtoon. ECTS - järjestelmässä on määritelty, että yksi lukuvuosi tuottaa 60 pistettä

Suomessa ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyvät opintojen mitoituksessa opintopistejärjestelmään. Opintopistejärjestelmässä opiskelijan lukuvuoden työmäärä Suomessa on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Ammattikorkeakouluissa muutos tapahtuu kokonaisuudessaan vuoden 2005 aikana.

Tutkintojen laajuudet säilyvät samoina vaikka mitoitusjärjestelmä muuttuu. Nyt ammattikorkeakouluissa on 140, 160 ja 180 opintoviikon tutkintoja, joiden tavoitesuoritusajat ovat vastaavasti 3,5 vuotta, 4 vuotta ja 4,5 vuotta. Opintopisteissä tavoitesuoritusajat pysyvät samoina, mutta laajuudet ovat 210, 240 ja 270 opintopistettä.

Laajuus opintoviikkoina

Laajuus opintopisteinä

tavoitesuoritusaika vuosina

140

210

3,5

160

240

4

180

270

4,5

Opintoviikon lyhenne on ollut ov, opintopisteen lyhenne on op.  Ammattikorkeakouluissa kaikki alkava koulutus 1.1.2005 lähtien määritetään opintopisteinä. Opintonsa aiemmin aloittaneiden osalta siirtyminen opintopistejärjestelmään voi ammattikorkeakoulun päätöksen mukaan alkaa joko 1.1.2005 tai 1.8.2005. Opiskelijan todistuksessa on maininta missä yksikössä opintojen laajuus on ilmoitettu.

Takaisin