Ajankohtaista

Opintojen etenemistä ja valmistumista edistettiin VAMKissa

Julkaistu 2012-03-01 08:15:46 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK oli mukana kolmivuotisessa ”Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina” -projektissa. Sen tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä.

Projektin aikana VAMKissa tarjottiin opiskelijoille opiskelu- ja uraryhmäohjausta toteuttamalla erilaisia valttiryhmiä. Ryhmissä perehdyttiin muun muassa opintojen viivästymiseen liittyvään problematiikkaan, opinnäytetyöprosessin edistämiseen, elämänhallintataitoihin, opiskelu- ja työnhakutaitoihin sekä matemaattisten aineiden parempaan hallintaan. Lisäksi projektin avainohjaaja sekä valttituutorit ohjasivat henkilökohtaisesti monia opinnoissaan viivästyneitä opiskelijoita.

Valttiryhmiin osallistuneista suurimmalla osalla opinnot etenivät ja osalla opinnot johtivat valmistumiseen. Kun kyse on opintojen viivästymisestä, on henkilökohtainen ohjaus kuitenkin tehokkaampaa kuin ryhmäohjaus. Erityisen tärkeää on, että opintojen etenemisen seuranta on jatkuvaa ja opinnoissaan viivästyneet ohjataan opinto-ohjaajalle. Lisäksi ryhmien toteutuksissa selvisi, että opintoihin tulisi liittää enemmän yhdessä oppimista sekä tarjota vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Valtti oli seitsemän korkeakoulun välinen yhteistyöprojekti, jota koordinoi Oulun yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelut. VAMKin lisäksi mukana olivat Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö, Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto. Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Takaisin