Ajankohtaista

Opinto-ohjaajat tutustuivat Technobothniaan

Vaasassa vietetään parhaillaan valtakunnallisia opinto-ohjaajien päiviä, joille on saapunut ennätysmäärä, 500 eri koulutusasteiden opinto-ohjauksen piirissä työskentelevää henkilöä. Päivien ohjelmaan sisältyy myös käyntejä vaasalaisiin kiinnostaviin kohteisiin. 

Lähes 60 opinto-ohjaajaa tutustui torstaina 7.2. tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorioon Technobothniaan. Esittelykierroksen teemoja olivat Vamkin tietotekniikan, sähkötekniikan sekä kone- ja tuotantotekniikan opetukseen ja soveltavaan tutkimukseen liittyvät toiminnot.


      
Sähkötekniikan osastonjohtaja Kari Jokinen kertoi, että Vaasanseutu on yksi sähkö- ja automaatiotekniikan merkittävimmistä keskittymistä Suomessa, joten Vamkilla on tiivis alan yhteistyö seudun elinkeinoelämän kanssa.

Technobothnia on ainutkertainen Vaasan ammattikorkeakoulun, Svenska yrkeshögskolanin ja Vaasan yliopiston yhteinen tilahanke, joka on rakennettu entiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Vaasan Puuvillatehtaaseen. Technobothnia täyttää kaikki modernin tutkimusympäristön vaatimukset, ja monessa sovelluskohteessa on Suomen nykyaikaisin laitekanta. Laboratoriokokonaisuudet ovat suunniteltu niin opetuksen kuin alueen työelämän tarpeisiin ja ne vahvistavat Vaasanseudun asemaa merkittävänä teknillisen osaamisen keskuksena.Laboratorioinsinööri Mika Billing (oikealla etualalla) esitteli kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman keskeisiä vahvuusalueita, robottiautomaatiota ja 3D-tekniikkaa. Opiskelijat voivat projektiopintoina perehtyä esimerkiksi tuotteen koko tuotannolliseen elinkaareen kehitysideasta suunnitteluun ja aina valmistukseen.

Technobotniassa Vamkin tekniikan opiskelijat voivat perehtyä alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin. Vamk myös markkinoi ja toteuttaa Technobothnian kautta soveltavia tutkimus- ja kehittämishankkeita erityisesti alueen elinkeinoelämälle. Palveluita ovat muun muassa teknisten tuotteiden, tuoteideoiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen sekä markkinointiyhteyksien, tuotekehitys- ja muun teknistaloudellisen osaamisen välittäminen sekä konsultointi.

Teksti: Tarja Gromov
Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin