Ajankohtaista

Opinnäytetyö hyvinvointialan mikroyrittäjien hyvinvoinnista

Hyvinvointialan mikroyrittäjät Suomessa on Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin hallinnoima hanke, jossa hankitaan alan yrityksistä ja yrittäjistä luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa.

Projektipäällikkö Eeva-Liisa Salmi kertoo, että opetusministeriön ja Vamkin rahoittamassa hankkeessa tehdään ainakin kolme lopputyötä, joista toisena valmistunut työ tarkastettiin 7.1.

Cecilia Antfolkin opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa sosiaali- ja terveysalan mikroyrittäjien työkykyä ja hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä tekijöitä. Yrittäjien  terveydestä ja elintavoista hankittiin aineistoa valtakunnallisella kyselyllä alan yrityksille, joissa oli alle 10 työntekijää. Vastanneiden 163 yrityksen joukkoon kuului muun muassa yksinyrittäjiä, fysioterapeutteja, silmälääkäreitä, kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyrityksiä sekä lasten ja nuorten laitoksia.

Yrittäjiltä kysyttiin heidän terveydestään sekä elintavoistaan, kuten liikunta- ja ruokailutottumuksista, nukkumisesta sekä alkoholin käytöstä.

Tuloksissa ilahduttavaa oli, että ainakin yrittäjät itse arvioivat terveytensä ja kuntonsa melko hyväksi. Tuloksissa oli eroja alan mukaan: terveysalan yrittäjien tulokset näyttivät olevan parempia kuin sosiaalialan yrittäjien ja näitä huonompia tuloksia saivat yhdistelmäyrittäjät (ST-ala). 

Antfolk on tyytyväinen lopputulokseen, vaikka haasteita riitti; yrittäjyys tutkimusalueena oli melko tuntematon tulevalle sairaanhoitajalle. Perehtyminen aiheeseen vei näin ollen oman aikansa.

-  Lisäksi suomeksi kirjoittaminen oli haastavaa, koska äidinkieleni on ruotsi.

Työn ohjaajat yliopettaja Hanna-Leena Melender ja projektipäällikkö Eeva-Liisa Salmi kehuvat Antfolkin työskentelyä hankkeessa; vuorovaikutus toimi hyvin ja aikataulu piti erinomaisesti.

Hoitotyön opiskelija Cecilia Antfolk tutki hyvinvointialan yrittäjien terveyttä ja elintapoja.

Teksti ja kuva: Pia Liedes

Takaisin