Ajankohtaista

Opinnäyte: Mielentilatutkimus henkisesti raskas syyntakeisille rikoksentekijöille

Julkaistu 2011-12-29 13:05:27 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin sosiaalialan opiskelija Terhi Laitala selvitti opinnäytetyössään rikoksentekijöiden kokemuksia mielentilatutkimuksesta. Laitalan tutkimukseen osallistui 12 vankiloiden kautta tavoitettua henkilöä, joiden on todettu olleen rikoksen tehdessään täydessä ymmärryksessä ja jotka on tuomittu vankeusrangaistukseen.

Syyntakeiset rikoksentekijät suhtautuivat mielentilatutkimukseen määräämiseen enimmäkseen myönteisesti ja kokivat terveydentilansa selvittämisen hyödylliseksi. Toisaalta mielentilatutkimus tiedettiin henkisesti raskaaksi. Suurin osa vastaajista oli negatiivisesti yllättynyt saamastaan loppulausunnosta mutta ei kannanotosta syyntakeisuuteen.

Terhi Laitala valmistui sosionomiksi VAMKista joulukuussa 2011.

Takaisin