Ajankohtaista

Opinnäyte: Asianmukaisella projektinhallinnalla kannattavia tuulivoimaprojekteja

Julkaistu 2020-10-20 09:25:23 EEST.

Teknologian kehitys sekä oikein valitut projektinhallintamenetelmät mahdollistavat tuulivoimaprojektien kehityksen uusille alueille, kuten Länsi-Afrikassa sijaitsevaan Ghanaan, selvitti Vaasan ammattikorkeakoulussa projektinhallintaa opiskeleva Jukka Rönnlund opinnäytetyössään.

Vaikka Suomessa tuulivoimarakentaminen käy erittäin kiivaana, niin monissa Afrikan maissa uusituvat energiantuotantomuodot, erityisesti tuulivoimatuotanto on vielä hyvin vähäistä. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jukka Rönnlund tutki opinnäytetyössään tuulivoimaprojektien kehitysmahdollisuuksia Länsi-Afrikassa sijaitsevan Ghanan alueella. Toistaiseksi Ghanassa tuulivoimaprojekteja ei ole kehitetty, vaan maan kasvavaan sähkönkulutukseen on vastattu kaasuvoimalaitosten lisäksi vesivoiman lisäämisellä.

Tuulivoimapotentiaalia Ghanasta kuitenkin löytyy, sillä opinnäytetyön tuloksena esitettiin 12 mahdollista aluetta tuulivoimaprojektien kehittämiseen. Projektit sijaitsevat tuuliolosuhteiltaan hyvillä alueilla, lähellä olemassa olevaa sähköverkkoa ja maan suurimpia asutuskeskittymiä. Lisäksi projektit on sijoitettu eri puolille maata, millä voidaan parantaa sähköverkon vakautta ja tasa-arvoistaa sähkön saanti myös harvaan asutuille alueille.

Tutkimuksessa perehdyttiin tuuliolosuhteiden ja tuulivoimarakentamista rajoittavien tekijöiden lisäksi myös projektinhallintamenetelmiin, joilla useampien projektien kokonaisuuksia, portfolioita, saataisiin kannattavammiksi. Tutkimuksessa todettiin projektialueiden valinnan olevan tärkeää portfolioiden kannattavuuden rakentamisessa, mutta vielä tärkeämpää on sijoitusmaailmasta tuttu hajauttaminen. Hajauttamalla projekteja, esimerkiksi maantieteellisesti eri paikkoihin, saadaan portfolion riskiä pienennettyä, mikä vaikuttaa positiivisesti projektien kannattavuuteen.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa kohdemaana oli Ghana. Pohjatietona käytettiin kirjallisuuskatsauksen lisäksi ajantasaista paikkatietoaineistoa, jota käsittelemällä löydettiin potentiaaliset tuulivoima-alueet.

Tutkimustulosten pohjalta kaupalliset toimijat voivat ryhtyä selvittämään alueiden potentiaalia tarkemmin ja toisaalta paikalliset viranomaiset saavat uusia markkinointimahdollisuuksia alueidensa kehittämiseen ja kansallisen uusiutuvan energian tuotannon toteuttamiseen.

Kuten Suomessa nyt rakennettavista ja suunniteltavista tuulivoimaloista voidaan päätellä, teknologia on kehittynyt valtavasti viime vuosina. Tämän kehityksen myötä avautuu myös uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotantoon ja uusia mahdollisuuksia taisteluun ilmaston muutosta vastaan.


Lisätietoja:

Rönnlund, J. 2020. Building a Wind Power Project Development Portfolio. Opinnäytetyö. Project Management, YAMK. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.

Jukka Rönnlund
0405777568
jukka.ronnlund@gmail.com

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa
https://www.theseus.fi/

Opinnäytetyön ohjaaja: Dr. Adebayo Agbejule

Takaisin