Ajankohtaista

Opetusministeri Kalliomäki: Opiskelijat huomioitava korkeakoulujen kehittämisessä

OPM-tiedote 17.11.2006

Ammattikorkeakoulut saavat opetusministeri Antti Kalliomäeltä kiitosta rakenteidensa ennakkoluulottomasta tarkistelusta. Kalliomäki puhui Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liiton SAMOKin liittokokouksessa Espoossa.

- Ammattikorkeakoulut ovat paikoin jopa kiitettävällä tavalla tehneet rohkeita, ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Yhdistymishankkeet ja nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen yksikkörakenteen tiivistäminen ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Ammattikorkeakoulut ovat myös edistäneet keskinäistä työnjakoaan ja oman alueensa tarpeista lähtevää koulutusta, Kalliomäki sanoi.

Ministeri Kalliomäki pitää lokakuussa julkaistun Suomen korkeakoululaitoksen tilaa käsittelevän OECD-raportin perusviestejä  kannatettavina. Raportissa todetaan, että suomalaisen korkeakoululaitoksen perusta eli duaalijärjestelmä on pääosin onnistunut, mutta kehittämistä tarvitaan.

- Kahden sektorin järjestelmään liittyy toiminnallisia jäykkyyksiä, jotka eivät edistä opiskelijoiden eivätkä työelämän tarpeita. Erityisesti heikko kansainvälistymisen aste ja korkeakoulujärjestelmämme rakenteelliset ja toiminnalliset jäykkyydet saavat moitteita, Kalliomäki tiivisti.

Kalliomäen mukaan korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä on huomioitava opiskelijoiden näkökulma. Kehittämisen tavoitteena on saada laadukkaampaa tutkimusta ja opetusta sekä lisätä opiskelijoiden valintamahdollisuuksia.

- Keskeinen näkökulma rakenteiden uudistamisessa on ja tulee olla opiskelijan valinnanmahdollisuuksien lisääminen ja korkeatasoisten korkeakouluyhteisöjen syntyminen kaikkialle sinne missä korkeakoulujen tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan. Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen johtoajatuksena on koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön laadun kohottaminen jokaisessa yksikössä korkealle, kansainväliselle tasolle. Tämä on ennen kaikkea opiskelijan etu, Kalliomäki korosti.

- Vaikka peruslähtökohtamme on duaalimallissa, on senkin kehityttävä ajan mukana. Joustavuutta opiskelijoiden lähtökohdista sekä korkeakoulujen toiminnallisista tarpeista lähtien on syytä lisätä. Opiskelijoille tulee taata mahdollisuus siirtyä - perustellun tarpeen sitä vaatiessa - alalta toiselle tai korkeakoulusektorilta toiselle luontevasti ja vaivattomasti, Kalliomäki sanoi.

Takaisin