Ajankohtaista

Opettajien osaamista parisuhdeväkivallasta tehostetaanParisuhdeväkivalta on edelleen vaiettu aihe: väkivallanteon tekijälle ja myös sen kohteeksi joutuvalle asiasta puhuminen ja avun hakeminen ovat häpeäntunteiden vuoksi vaikeaa, toteaa Vamkin sosiaalialan lehtori Ann-Sophie Blomqvist (oikealla). Opettajien osaamista edistävässä laajassa kehittämishankkeessa on mukana myös Tiina Savola Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Parisuhdeväkivallan tunnistamisen vaikeudet sosiaali- ja terveysalan asiakaskohtaamisissa ovat monisyisiä. Parisuhdeväkivallan teemat eivät sisälly pakollisina opinto-ohjelmiin missään sosiaali- ja terveysalan ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa. Tämä heikentää merkittävästi alan ammatteihin valmistuvien, kuten lähi- ja sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja sosionomien keinoja ja osaamista puuttua tilanteeseen ja tarjota ratkaisumalleja.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiopettajat ovat usein taustaltaan alan pohjakoulutuksen hankkineita ja käytännön työtä tehneitä. Opettajaksi pätevöityessä puolestaan opiskelun painopiste on pedagogisten valmiuksien edistämisessä. Niin ollen opettajien kyvyt välittää perhe- ja parisuhdeväkivaltaan liittyvää tietämystä oppilailleen ovat vähäiset ja tai ovat yksittäisten opettajien omaehtoisen kiinnostuksen varassa.Koko sosiaali- ja terveysalan toimijoita koskettavaan parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen haasteisiin on tartuttu laajan kansallisen ja eurooppalaisen yhteishankkeen kautta, jonka tuloksia esiteltiin Vamkissa 18.5.2010 pidetyssä asiantuntijaseminaarissa.

HEVI- eli Social and Health Care Teachers Against Violence -hankkeessa on tehostettu sosiaali- ja terveysalan opettajien tietämystä parisuhdeväkivallasta, Euroopan-laajuisista tutkimuksista sekä toimenpiteistä väkivallan ehkäisemiseksi. Lisäksi on tuettu taitoja kohdata parisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä haasteita, jotka tulevat esiin käytännön työssä. Hankkeessa on tuotettu myös käytännönläheinen opettajille suunnattu opas, joka sisältää mm. opetusmetodeja, työkaluja sekä ideoita opiskelijoiden ohjaamiseen.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin roolina on ollut testata ja pilotoida opettajien harjoitusohjelmia sekä huolehtia tulosten levittämisestä Länsi-Suomen alueella.

Lisätietoja:

-Sosiaalialan lehtori Ann-Sophie Blomqvist, Vaasan AMK, asb@puv.fi

            

Takaisin