Ajankohtaista

Opettajia valmistui pedagogisesta koulutuksesta

Vaasan ammattikorkeakoulun 16 opettajaa aloitti syksyllä 2002 opiskelun Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Valmistumista juhlittiin 28.5.2004. Osa opettajista valmistuu syksyllä.

Koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa Vaasassa. Opettajilta säästyi aikaa matkustamiselta ja he saattoivat opiskella parhaassa mahdollisessa ympäristössä, omassa koulussaan.

Laajuudeltaan 35 opintoviikon koulutus antaa ammatillisen opetuksen pedagogisen pätevyyden. Lisäksi opettajan virkaan vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta.

Uusi 60 hengen ryhmä aloittaa opiskelun Seinäjoella syksyllä. Mukana on myös 10 vaasalaista opettajaa.

Opettajakoulutuksesta valmistuneet Vaasan ammattikorkekoulun opettajat: Niina Alainen, Timo Hautamäki, Antti Honkanen, Jouko Hovi, Marianne Ketola, Pia Liedes, Katariina Linna, Ghodrat Moghadampour, Riitta Niemelä, Thomas Sabel, Päivi Sampola ja Marika Teirfolk-Naarmala.

Takaisin